Strona główna >> Dla mieszkańców >> Bieżące informacje
BIP Dziś jest:
, godzina:
, imieniny: Apolinarego, Miły, Róży
Spichlerzowe Mistrzostwa Świata MUNDIAL 2014

Zgłoś drużynę do Spichlerzowych Mistrzostw Świata MUNDIAL 2014

Termin zgłaszania drużyn upływa 27 sierpnia 2014 r.

Wystarczy zebrać drużynę 10 osobową i zgłosić udział na załączonym formularzu.

Formularze można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wielowieś.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek i miłą zabawę.

Szczegółowe informacje w załączeniu !

Wszystkich zachęcamy do wspólnej zabawy, niezależnie od wieku i umiejętności piłkarskich.

http://bip.wielowies.pl/index.php#Z2V0Q29udGVudCgyNzk0KQ==

Zaproszenie na spotkanie dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2014-2020

Nasze zaproszenie kierujemy w szczególności do mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego z Gminy Wielowieś.

Termin: 2 wrzesień 2014 r. godz. 16.00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi

http://bip.wielowies.pl/index.php#Z2V0Q29udGVudCgyODIwKQ==

 

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2014-2020

W związku z zakończeniem prac związanych z aktualizacją dokumentu strategicznego, Wójt Gminy Wielowieś serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2014-2020.

http://bip.wielowies.pl/index.php#Z2V0Q29udGVudCgyODE4KQ==

Ostatnie miejsca w projekcie szkoleniowym „Gliwicki pakON”!!!

Stowarzyszenie GTW Gliwice oraz MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek zapraszają bezrobotne/nieaktywne zawodowo osoby niepełnosprawne w wieku 45+ z powiatu gliwickiego i Gliwic, do udziału w projekcie „Gliwicki pakON”.

Zostały ostatnie miejsca na szkolenia zawodowe: indywidualne lub „Pracownika utrzymania czystości z obsługą mechanicznych urządzeń”.

Chętne osoby zapraszamy do biura projektu w Gliwicach, przy ulicy Plebiscytowej 1/19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Więcej informacji pod numerami telefonu: 501 203 025 i 500 170 518 lub

na stronie http://www.gtwgliwice.pl/rekrutacja_do_projektu_gliwicki_pakon.html

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.


W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
I.DORADZTWO:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne;

 • Doradztwo specjalistyczne z różnych dziedzin;

 • Grupowe doradztwo ekspertów dotyczące korzystania z rożnego rodzaju form pomocy publicznej, ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych, dofinansowań i zakładania firmy.

II. AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY:

 • Coaching indywidualny (5h/os);

 • Coaching grupowy (24h);

 • Szkolenie Aktywne Poszukiwanie Pracy – „Ja na rynku pracy” (24h);

 • Szkolenie Aktywne Poszukiwanie Pracy – „Chcę, planuję, realizuję” (24h).

III. SZKOLENIA ZAWODOWE:

 • Szkolenia indywidualne

 • Pracownik utrzymania czystości z obsługą mechanicznych urządzeń;

IV. STAŻE I POŚREDNICTWO PRACY:

 • 6 miesięczne płatne staże po szkoleniach zawodowych dla 32 Uczestników/czek Projektu;

 • Pośrednictwo pracy.


Dodatkowo zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe,

 • zwrot kosztów dojazdu dla osób,

 • poczęstunek,

 • materiały szkoleniowe,

 • badania lekarskie.

Plakat informacyjny

Stypendia i zasiłki szkolne w 2014 r.

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza nabór  na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś.

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września 2014 r.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajdują się w zakładce oświata i sport/stypendia i zasiłki

http://wielowies.pl/index.php?site=,80&cont=313

Konkurs plastyczny

Fundacja Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska"  organizuje konkurs plastyczny dla wszystkich mieszkańców LGD "Spichlerz". Zgłoszenia można przesłać lub dostarczyć na adres biura do 22 września do godz.15.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Szczegóły i karty zgłoszeń dostępne na stronie internetowej www.spichlerz.org.pl.

Wyprawka szkolna 2014

Wójt Gminy Wielowieś, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024) w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”, informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów.

http://wielowies.pl/index.php?site=,80&cont=333

Dyżur Dzielnicowego w Urzędzie Gminy Wielowieś

DYŻUR DZIELNICOWEGO BĘDZIE PEŁNIONY W KAŻDY CZWARTEK OD 1500 DO 1700

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY

(PARTER BUDYNKU OBOK SEKRETARIATU)

Festiwal Miodu

Urząd Gminy Pilchowice serdecznie zaprasza na Festiwal Miodu w Pilchowicach 23 sierpnia 2014 roku organizowany w ramach „Małych Projektów”. Podczas Festiwalu zostanie wybrana „Najlepsza Pasieka Spichlerza Górnego Śląska”. Regulamin i karta zgłoszeń podana poniżej. Serdecznie wszystkich zapraszamy, a naszych pszczelarzy zachęcamy do udziału  w konkursie.

http://spichlerz.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/regulamin.pdf

Plan gospodarki niskoemisyjnej

W związku z opracowywaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej zawiadamiamy wszystkich mieszkańców Gminy Wielowieś, że w okresie lipiec - wrzesień będzie przeprowadzona inwentaryzacja źródeł niskiej emisji. Inwentaryzacja obejmie przegląd całego terenu Gminy. Ankieterzy będą zbierać dane odnośnie źródeł ciepła (np. rodzaj kotła), średniego zużycia energii, ocieplenia budynku.

Mieszkańców Gminy Wielowieś uprasza się o podawanie danych, niezbędnych do wypełnienia ankiety i umożliwienie dokonania stosownych oględzin na terenie nieruchomości.

Osoby wykonujące prace będą posiadały identyfikatory, imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego do reprezentowania Gminy Wielowieś przy wykonywaniu czynności, podpisane przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy Wielowieś

mgr inż. Ginter Skowronek

 

Ankieta - Plan gospodarki niskoemisyjnej

Kalendarium Wydarzeń Kulturalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi 2014r.

Kalendarium Wydarzeń Kulturalnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety badającej satysfakcję klientów z jakości świadczonych usług publicznych w Urzędzie Gminy Wielowieś.

Państwa opinie posłużą do ulepszenia świadczonych przez Naszą jednostkę  i w efekcie podniesienia satysfakcji odwiedzających nas klientów.

Dziękujemy za poświęcenie czasu i wypełnienie w wersji elektronicznej ankiety:

https://gwielowies.goapp.pl/public/ankiety/46cb6ab0b21f5bca235f245db84e7649-01042014-1ebee8b8743405

Anonimowe badanie satysfakcji obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Wielowsi będzie przeprowadzane w dniach 2-9 kwietnia 2014 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY CAF” nr projektu POKL.05.02.01-00-055/12”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Badanie satysfakcji obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Wielowsi

Urząd Gminy w Wielowsi informuje, że w dniach 2-9 kwietnia 2014 r. zostanie przeprowadzone anonimowe badanie satysfakcji obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Wielowsi. Ankiety będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu www.wielowies.pl i www.bip.wielowies.pl w zakładce urzędowa tablica ogłoszeń.

Celem przeprowadzenia badania ankietowego jest poznanie opinii klientów na temat pracy Urzędu oraz zatrudnionych pracowników. Realizacja wniosków zawartych w raporcie pozwoli na wprowadzenie rozwiązań usprawniających działanie Urzędu w zakresie obsługi klienta oraz zapewni realizację usług na najwyższym poziomie, a w konsekwencji poprawi wizerunek urzędu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY CAF” nr projektu POKL.05.02.01-00-055/12”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2014-03-10 14:09:36
Nowa ustawa o funduszu sołeckim

Uprzejmie informujemy Państwa, że Senat RP dn. 06.03.2014 r. przyjął nową ustawę o funduszu sołeckim. Wiemy, że fundusz sołecki sprawdził się w praktycznym działaniu i spowodował ożywienie aktywności mieszkańców wsi. Nowa ustawa eliminuje tylko niektóre mankamenty, jakie do tej pory posiadała. W nowej ustawie pojawiły się zapisy, które umożliwiają między innymi:

- realizację wspólnych projektów z innymi sołectwami i możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez mieszkańców, poza terenem swojego sołectwa,

- możliwość korekty, przyjętych przez zebranie wiejskie, zadań do października w roku budżetowym, oczywiście przez zebranie wiejskie,

- wprowadzenie zapisu zwiększającego o dalsze 10%, zwrot z budżetu państwa do budżetu gminy poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wydatków. Zamiast zwracanych obecnie 10%, 20% i 30% będzie odpowiednio 20%, 30% lub 40%.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na na internetowych stronach www.funduszesoleckie.eu oraz www.kss.org.pl.

2014-02-25 14:21:04
Nowe zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Wielowieś

Regulaminy rekrutacji do Publicznego Przedszkola oraz Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielowsi oraz w Świbiu w roku szkolnym 2014/2015 dostępne są pod poniższymi linkami:

Wielowieś

Świbie

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tworzeniu Strategii Rozwoju

 Gminy Wielowieś.

 Integralnym elementem wspólnego budowania Strategii Rozwoju jest:

 - badanie ankietowe mieszkańców i instytucji z Gminy

 - konsultacje społeczne.

 

 Proszę o wypełnienie ankiety dostępnej pod linkiem:

 - ankieta dla mieszkańca: http://www.ebadania.pl/486385fc147d7f28

 - ankieta dla przedsiębiorców:  http://www.ebadania.pl/12f34eb505382778

 - ankieta dla przedstawicieli organizacji pozarządowych:

 http://www.ebadania.pl/26b5da0c045351a6

 

 Państwa opinia wyrażona poprzez ankiety oraz udział w spotkaniu - w

 konsultacjach społecznych - pozwoli nam na stworzenie rzetelnej

 Strategii Rozwoju dla Gminy Wielowieś.

 Uzyskane dane przełożą się na prawidłowe zdiagnozowanie Regionu oraz

 nakreślenie kierunków jego rozwoju.

 

 Zachęcamy do rozsyłania ankiet wśród rodziny, znajomych,

 współpracowników.

 

Termin realizacji badania ankietowego to: od 17.02.2014 do 21.02.2014.

2014-02-18 07:06:27
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI

W związku z sygnałami świadczącymi o niedostatecznej wiedzy obywateli w zakresie konieczności ochrony swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości przekazujemy informacje na temat konieczności szczególnej dbałości przez obywateli o dane dotyczące ich tożsamości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę np. do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 55 ust. 1  ustawy o ewidencji i dowodach osobistych, kto zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. 

Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się tym dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Utrata dowodu zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

2014-02-17 14:06:32
Informacja dotycząca oklejania lub laminowania dowodów osobistych

Informacja dotycząca oklejania lub laminowania dowodów osobistych

W związku z napływającymi sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli zalaminowanymi lub ofoliowanymi dowodami osobistymi, przedstawiamy uzgodnione z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych stanowisko dotyczące ważności takich dokumentów.

Wymóg laminowania dokumentów urzędowych musi wynikać z przepisów prawa.

Taki wymóg nie został przewidziany w § 19 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 47, poz. 384, ze zm.), zgodnie z którym dowód osobisty ma formę spersonalizowanej przy użyciu wielkich liter, a w przypadku adresu przy użyciu wielkich i małych liter, karty identyfikacyjnej o wymiarach 54x85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, trzy literową serię i sześciocyfrowy numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin ważności oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

Oklejenie, ofoliowanie lub zalaminowanie dowodu osobistego stanowi przeszkodę w weryfikacji jego zabezpieczeń, takich jak np. elementy grawerowane, elementy zabezpieczeń utajonych (widoczne w promieniach UV), hologram, OVI (farby drukowe zmienne optycznie); może również w znacznym stopniu utrudnić lub uniemożliwić ocenę, czy dany dokument został podrobiony lub przerobiony. Wskazane sposoby ingerencji w dowód osobisty mogą spowodować nieczytelność danych, a w skrajnych przypadkach brak możliwości maszynowego odczytu danych zawartych w dokumencie w polu MRZ - Mahine Readable Zone.

Biorąc powyższe pod uwagę, zalaminowanie, ofoliowanie lub zaklejenie dowodu osobistego w sposób trwały, uniemożliwiający jego samodzielne funkcjonowanie, należy uznać za jego uszkodzenie, co zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993, ze zm.) rodzi obowiązek wymiany dokumentu.


Rok Henryka Sławika

 

Sejmik Województwa Śląskiego na XLIV sesji w dniu 18 listopada 2013 roku podjął uchwałę Nr IV/44/2/2013 w sprawie: przyjęcia rezolucji o głoszenie roku 2014 Rokiem Henryka Sławika. O szczegółach inicjatyw podejmowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego będzie można się dowiedzieć przez zakładkę na stronie internetowej www.slaskie.pl.

Henryk Sławik

Od urodzenia związany z Górnym Śląskiem, uczestnik wszystkich trzech powstań śląskich, aktywny działacz plebiscytowy. Od 1928 roku redaktor naczelny „Gazety Robotniczej”, w latach 1929-1930 radny Katowic, od 1934 członek Rady Naczelnej PPS. Był także delegatem do Ligi Narodów oraz działaczem związkowym.

Po klęsce wrześniowej w 1939 znalazł się na Węgrzech, gdzie stanął na czele Komitetu Obywatelskiego ds. Opieki nad Uchodźcami Polskimi, potem został również mianowany delegatem Ministra Pracy Rządu RP na Uchodźstwie. Organizował pomoc dla internowanych wojskowych i dla uchodźców cywilnych, pomagał w wyjazdach na Zachód, we współpracy z delegatem węgierskiego rządu Józefem Antallem wystawiał uchodźcom dokumenty, które wielu z nich – zwłaszcza uciekającym z Polski Żydom – uratowały życie.

Pomagał także ratować żydowskie dzieci, dla których wraz z dr Józefem Antallem oraz razem z Zdzisławem Antoniewiczem, ks. prałatem dr Miklósem Beresztóczym, biskupem w Vác – ks. dr. Árpádem Hanauerem, a przede wszystkim prymasem Jusztiniánem kardynałem Serédi pomógł utworzyć sierociniec w miejscowości Vác pod Budapesztem, który oficjalnie nosił nazwę Dom Sierot Polskich Oficerów. Szacuje się, że Henryk Sławik uratował życie prawie 30 000 polskim uchodźcom, wśród których było ok. 5000 Żydów.

Aresztowany w 1944 po wkroczeniu Niemców na Węgry, w śledztwie całą odpowiedzialność wziął na siebie, nie przyznając się do znajomości z Antallem. Zamordowany 23 sierpnia w niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. Według świadków przed śmiercią krzyknął: „Jeszcze Polska!”. Żona Henryka Sławika Jadwiga przeżyła obóz Ravensbrück i po wojnie odnalazła swoją córkę Krystynę, którą przechowała rodzina Antall.

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: przyjęcia rezolucji o głoszenie roku 2014 Rokiem Henryka Sławika

2013-08-13 09:09:04
Remont drogi wojewódzkiej nr 907

W związku z realizacją inwestycji "Remont drogi wojewódzkiej nr 907 wraz z odwodnieniem na odcinku od km 42+123 do km 50+621 Wielowieś - Toszek" informujemy o prowadzeniu prac i utrudnieniach w ruchu w okresie od 12 sierpnia 2013 r. do 30 października 2014 r.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

2013-09-13 10:21:10
Zmiana Biuletynu Informacji Publicznej

 

W wyniku projektu pt: „Rozwój informatyzacji Gminy Wielowieś” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 udostępniony został portal cyfrowego urzędu na którym dostępne są elektroniczne formularze spraw załatwianych w Urzędzie Gminy Wielowieś oraz nowy Biuletyn Informacji Publicznej.

 

Informacje publiczne publikowane do dnia 31-08-2013 r. są dostępne na stronie archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://www.e-bip.pl/start/25 .

 

Wyprawka szkolna 2013/2014

Wyprawka szkolna 2013/2014

Wójt Gminy Wielowieś, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 818) w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniów w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”, informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów.

Wnioski o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi wysokość uzyskanego dochodu netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub, w uzasadnionych przypadkach - oświadczeniami o wysokości dochodów, należy składać od dnia 1 września do dnia 20 września 2013 r. w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Szczegółowych informacji udziela szkoła, w której uczeń składa wniosek.

Więcej informacji o zasadach przyznawania pomocy oraz wniosek do pobrania kliknij tutaj.

2013-01-10 12:46:49
Kolektory Słoneczne – Warto?

W dziale Ochrona Śrosowiska / Porady ukazał się nowy artykuł dotyczący Odnawialnych Źródeł Energi. Artykuł ten jest pierwszym z trzech artykułów odnoszących się do wykorzystania energii słonecznej w Polsce.


Na witrynie UG Wielowieś artykuł dostepny jest tutaj

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej

http://www.slonecznagmina.pl/

Życzymy miłej lektury.

2012-05-17 15:08:44
ADRESY PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINIE WIELOWIEŚ

LpLokalizacjaTypOsoby odpowiedzialne
1.        Świetlica w Błażejowicach, ul.WiejskaStanowisko komputerowe

Sołtys Edeltrauda Kołodziej tel. 32 23363 84

2.        Świetlica w Borowianach, Wiejska 13Stanowisko komputeroweSołtys Klaudia Kruczektel. 696 853 917
3.        Świetlica w Czarkowie, uL.Wiejska 3Stanowisko komputeroweSołtys  Paweł Sikora tel.500 041 047
4.        Świetlica w Dąbrówceul. GłównaStanowisko komputeroweSołtys Jan Kalka tel. 696 520 924
5.        Świetlica w Radoni,ul. Szkolna 16Stanowisko komputeroweSołtys Mateusz Burda tel. 32 233 63 27
6.        Świetlica w Sierotach, ul.KościelnaStanowisko komputerowemgr Dorota Adamek tel. 32 233 60 28
7.        Gminna Biblioteka Publiczna w Świbiu, ul. Szkolna 1Stanowisko komputerowemgr Renata Zielonka tel. 32 233 60 34
8.        GOK Wielowieś, ul.Główna 47Stanowisko komputeroweDyrektor GOK mgr Stanisław Ścisiewicz; tel. 32 233 60 80
9.        Świetlica w Wiśniczu, ul.Wiejska 36Stanowisko komputeroweSołtys Halina Grochla tel. 32 233 63 00
10.    Świetlica w Zacharzowicachul.Wiejska 55Stanowisko komputeroweSołtys Anna Grala tel. 32 233 42 52
Projekt i wykonanie OSI Go3.pl 2009