• Urząd Gminy w Wielowsi

  • Sprzedaż działek w Czarkowie (ul. Spokojna)

    Gmina Wielowieś oferuje sprzedaż atrakcyjnie położonych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną i usługową.

  • Nieruchomość na sprzedaż - Radonia ul. Szkolna 16

    Gmina Wielowieś oferuje do sprzedaży budynek dawnej szkoły.

  • Wielowieś z lotu ptaka