Strona główna >> Dla mieszkańców >> Bieżące informacje
BIP Dziś jest:
, godzina:
, imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
Opieka żłobkowa-zaproszenie do wypełnienia ankiety

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców Gminy Wielowieś chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat potencjalnej możliwości powstania instytucjonalnej, zbiorczej opieki żłobkowej dla mieszkańców naszej Gminy prowadzonej przez Samorząd Gminy Wielowieś.

Szanowny Mieszkańcu prosimy o wypełnienie załączonej ankiety twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.

Żłobek jest jedną z kilku form opieki nad małymi dziećmi, których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Ma wspierać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, ale przede wszystkim zapewniać dziecku możliwość uczenia się poprzez zabawę oraz opiekę w czasie, gdy rodzice nie mogą jej sprawować osobiście np. w czasie gdy są w pracy. W żłobku mogą przebywać dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia.

Ankieta jest anonimowa, a dane w niej zawarte pozwolą właściwie ocenić potrzeby

naszych mieszkańców w tym zakresie.

Badanie ankietowe trwa do 16 maja 2014 r.


https://gwielowies.goapp.pl/public/ankiety/22127d54aef9fde752890bc010e021e5-17042014-8ca2acc5d77df9


Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych,

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny

i wiarą w sens życia.

Pogody w sercu i radości

płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego święconego w gronie najbliższych osób

wszystkim mieszkańcom Gminy Wielowieś oraz gościom

życzą

Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś - Stefan Kusz

oraz Wójt Gminy Wielowieś - Ginter Skowronek

Kalendarium Wydarzeń Kulturalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi 2014r.

Kalendarium Wydarzeń Kulturalnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety badającej satysfakcję klientów z jakości świadczonych usług publicznych w Urzędzie Gminy Wielowieś.

Państwa opinie posłużą do ulepszenia świadczonych przez Naszą jednostkę  i w efekcie podniesienia satysfakcji odwiedzających nas klientów.

Dziękujemy za poświęcenie czasu i wypełnienie w wersji elektronicznej ankiety:

https://gwielowies.goapp.pl/public/ankiety/46cb6ab0b21f5bca235f245db84e7649-01042014-1ebee8b8743405

Anonimowe badanie satysfakcji obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Wielowsi będzie przeprowadzane w dniach 2-9 kwietnia 2014 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY CAF” nr projektu POKL.05.02.01-00-055/12”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Badanie satysfakcji obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Wielowsi

Urząd Gminy w Wielowsi informuje, że w dniach 2-9 kwietnia 2014 r. zostanie przeprowadzone anonimowe badanie satysfakcji obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Wielowsi. Ankiety będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu www.wielowies.pl i www.bip.wielowies.pl w zakładce urzędowa tablica ogłoszeń.

Celem przeprowadzenia badania ankietowego jest poznanie opinii klientów na temat pracy Urzędu oraz zatrudnionych pracowników. Realizacja wniosków zawartych w raporcie pozwoli na wprowadzenie rozwiązań usprawniających działanie Urzędu w zakresie obsługi klienta oraz zapewni realizację usług na najwyższym poziomie, a w konsekwencji poprawi wizerunek urzędu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY CAF” nr projektu POKL.05.02.01-00-055/12”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Targi ze Spichlerzem w 2014 r.

Szanowni Państwo!

Fundacja Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” w 2014 roku weźmie udział w trzech targach turystycznych.

1. XX Międzynarodowe Targi Turystyki, Spa,

Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego 28 – 30 marzec 2014r.

 

2. VI Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki

 AGROTRAVEL 2014 11 – 13 kwiecień 2014r.

 

3. Targi Turystyki Weekendowej Atrakcje Regionów 6 – 8 czerwiec 2014r.

Już teraz zapraszamy do zgłaszania się osób chętnych do promocji naszego terenu razem z nami. W tym roku oprócz rękodzielników chcielibyśmy również zaprosić na nasze stoisko przedstawiciela atrakcji turystycznej z naszego terenu (może to być jakaś instytucja lub agroturystyka lub usługa  turystyczna z naszego terenu itp.). Chcielibyśmy promować też restauracje lub miejsca noclegowe dlatego zapraszamy do zgłaszania się przedstawicieli takich obiektów.

Zgłoszenia przyjmujemy od teraz do 20 marca  od razu na wszystkie 3 Targi aby dać możliwość wszystkim do zaprezentowania. Proponuje aby zgłosić się na te targi, na które chcieli by Państwo na pewno pojechać. Można również zgłosić się na wszystkie jeżeli nie ma to dla Państwa znaczenia na

jakie pojedziecie, a my wybierzemy tak aby na każdych w jeden dzień był rękodzielnik, atrakcja turystyczna i restauracja lub  obiekt noclegowy.

Na Targi GLOB i Atrakcje Regionów w każdy dzień chcemy prezentować co innego (na karcie zgłoszenia proszę o zaznaczenie, który dzień Państwu najbardziej odpowiada). Udział w targach jest bezpłatny. Fundacja nie pokrywa kosztów dojazdu na Targi Glob i Atrakcje Regionów.

Targi AGROTRAVEL – Fundacja organizuje transport na Targi busem z Koszęcina  w czwartek 10 kwietnia 2014r. w godzinach popołudniowych. Zaproponować możemy udział 3 osobom (rękodzielnik, atrakcja turystyczna, restauracja lub obiekt noclegowy) zapewniamy nocleg od czwartku do niedzieli oraz wyżywienie. Udział w targach jest bezpłatny.

Wszystkie karty zgłoszeń na Targi dostępne w załączniku oraz na naszej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszam do udziału w Targach i promocji naszego terenu.

W razie pytań proszę o kontakt.

Z poważaniem

Agata Reich-Burek

2014-03-10 14:09:36
Nowa ustawa o funduszu sołeckim

Uprzejmie informujemy Państwa, że Senat RP dn. 06.03.2014 r. przyjął nową ustawę o funduszu sołeckim. Wiemy, że fundusz sołecki sprawdził się w praktycznym działaniu i spowodował ożywienie aktywności mieszkańców wsi. Nowa ustawa eliminuje tylko niektóre mankamenty, jakie do tej pory posiadała. W nowej ustawie pojawiły się zapisy, które umożliwiają między innymi:

- realizację wspólnych projektów z innymi sołectwami i możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez mieszkańców, poza terenem swojego sołectwa,

- możliwość korekty, przyjętych przez zebranie wiejskie, zadań do października w roku budżetowym, oczywiście przez zebranie wiejskie,

- wprowadzenie zapisu zwiększającego o dalsze 10%, zwrot z budżetu państwa do budżetu gminy poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wydatków. Zamiast zwracanych obecnie 10%, 20% i 30% będzie odpowiednio 20%, 30% lub 40%.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na na internetowych stronach www.funduszesoleckie.eu oraz www.kss.org.pl.

2014-02-25 14:21:04
Nowe zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Wielowieś

Regulaminy rekrutacji do Publicznego Przedszkola oraz Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielowsi oraz w Świbiu w roku szkolnym 2014/2015 dostępne są pod poniższymi linkami:

Wielowieś

Świbie

2014-02-19 09:32:25
Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy i Raka Piersi

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach pełni rolę Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy na terenie woj. śląskiego.

Szczegółowe i na bieżąco aktualizowane informacje dla kobiet i świadczeniodawców Programu oraz dane Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego, dostępne są pod następującymi linkami:

www.rakszyjki.org , e-mail: biurowok-sm@io.gliwice.pl , tel. 32 278 97 58 

 www.raksutka.org , e-mail: biurowok-p@io.gliwice.pl ,tel. 32 278 96 73 

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tworzeniu Strategii Rozwoju

 Gminy Wielowieś.

 Integralnym elementem wspólnego budowania Strategii Rozwoju jest:

 - badanie ankietowe mieszkańców i instytucji z Gminy

 - konsultacje społeczne.

 

 Proszę o wypełnienie ankiety dostępnej pod linkiem:

 - ankieta dla mieszkańca: http://www.ebadania.pl/486385fc147d7f28

 - ankieta dla przedsiębiorców:  http://www.ebadania.pl/12f34eb505382778

 - ankieta dla przedstawicieli organizacji pozarządowych:

 http://www.ebadania.pl/26b5da0c045351a6

 

 Państwa opinia wyrażona poprzez ankiety oraz udział w spotkaniu - w

 konsultacjach społecznych - pozwoli nam na stworzenie rzetelnej

 Strategii Rozwoju dla Gminy Wielowieś.

 Uzyskane dane przełożą się na prawidłowe zdiagnozowanie Regionu oraz

 nakreślenie kierunków jego rozwoju.

 

 Zachęcamy do rozsyłania ankiet wśród rodziny, znajomych,

 współpracowników.

 

Termin realizacji badania ankietowego to: od 17.02.2014 do 21.02.2014.

2014-02-18 07:06:27
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI

W związku z sygnałami świadczącymi o niedostatecznej wiedzy obywateli w zakresie konieczności ochrony swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości przekazujemy informacje na temat konieczności szczególnej dbałości przez obywateli o dane dotyczące ich tożsamości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę np. do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 55 ust. 1  ustawy o ewidencji i dowodach osobistych, kto zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. 

Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się tym dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Utrata dowodu zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

2014-02-17 14:06:32
Informacja dotycząca oklejania lub laminowania dowodów osobistych

Informacja dotycząca oklejania lub laminowania dowodów osobistych

W związku z napływającymi sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli zalaminowanymi lub ofoliowanymi dowodami osobistymi, przedstawiamy uzgodnione z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych stanowisko dotyczące ważności takich dokumentów.

Wymóg laminowania dokumentów urzędowych musi wynikać z przepisów prawa.

Taki wymóg nie został przewidziany w § 19 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 47, poz. 384, ze zm.), zgodnie z którym dowód osobisty ma formę spersonalizowanej przy użyciu wielkich liter, a w przypadku adresu przy użyciu wielkich i małych liter, karty identyfikacyjnej o wymiarach 54x85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, trzy literową serię i sześciocyfrowy numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin ważności oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

Oklejenie, ofoliowanie lub zalaminowanie dowodu osobistego stanowi przeszkodę w weryfikacji jego zabezpieczeń, takich jak np. elementy grawerowane, elementy zabezpieczeń utajonych (widoczne w promieniach UV), hologram, OVI (farby drukowe zmienne optycznie); może również w znacznym stopniu utrudnić lub uniemożliwić ocenę, czy dany dokument został podrobiony lub przerobiony. Wskazane sposoby ingerencji w dowód osobisty mogą spowodować nieczytelność danych, a w skrajnych przypadkach brak możliwości maszynowego odczytu danych zawartych w dokumencie w polu MRZ - Mahine Readable Zone.

Biorąc powyższe pod uwagę, zalaminowanie, ofoliowanie lub zaklejenie dowodu osobistego w sposób trwały, uniemożliwiający jego samodzielne funkcjonowanie, należy uznać za jego uszkodzenie, co zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993, ze zm.) rodzi obowiązek wymiany dokumentu.


Rok Henryka Sławika

 

Sejmik Województwa Śląskiego na XLIV sesji w dniu 18 listopada 2013 roku podjął uchwałę Nr IV/44/2/2013 w sprawie: przyjęcia rezolucji o głoszenie roku 2014 Rokiem Henryka Sławika. O szczegółach inicjatyw podejmowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego będzie można się dowiedzieć przez zakładkę na stronie internetowej www.slaskie.pl.

Henryk Sławik

Od urodzenia związany z Górnym Śląskiem, uczestnik wszystkich trzech powstań śląskich, aktywny działacz plebiscytowy. Od 1928 roku redaktor naczelny „Gazety Robotniczej”, w latach 1929-1930 radny Katowic, od 1934 członek Rady Naczelnej PPS. Był także delegatem do Ligi Narodów oraz działaczem związkowym.

Po klęsce wrześniowej w 1939 znalazł się na Węgrzech, gdzie stanął na czele Komitetu Obywatelskiego ds. Opieki nad Uchodźcami Polskimi, potem został również mianowany delegatem Ministra Pracy Rządu RP na Uchodźstwie. Organizował pomoc dla internowanych wojskowych i dla uchodźców cywilnych, pomagał w wyjazdach na Zachód, we współpracy z delegatem węgierskiego rządu Józefem Antallem wystawiał uchodźcom dokumenty, które wielu z nich – zwłaszcza uciekającym z Polski Żydom – uratowały życie.

Pomagał także ratować żydowskie dzieci, dla których wraz z dr Józefem Antallem oraz razem z Zdzisławem Antoniewiczem, ks. prałatem dr Miklósem Beresztóczym, biskupem w Vác – ks. dr. Árpádem Hanauerem, a przede wszystkim prymasem Jusztiniánem kardynałem Serédi pomógł utworzyć sierociniec w miejscowości Vác pod Budapesztem, który oficjalnie nosił nazwę Dom Sierot Polskich Oficerów. Szacuje się, że Henryk Sławik uratował życie prawie 30 000 polskim uchodźcom, wśród których było ok. 5000 Żydów.

Aresztowany w 1944 po wkroczeniu Niemców na Węgry, w śledztwie całą odpowiedzialność wziął na siebie, nie przyznając się do znajomości z Antallem. Zamordowany 23 sierpnia w niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. Według świadków przed śmiercią krzyknął: „Jeszcze Polska!”. Żona Henryka Sławika Jadwiga przeżyła obóz Ravensbrück i po wojnie odnalazła swoją córkę Krystynę, którą przechowała rodzina Antall.

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: przyjęcia rezolucji o głoszenie roku 2014 Rokiem Henryka Sławika

2013-12-20 08:33:04
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w I półroczu 2014 r.

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE - co 4 tygodnie
2014r.
Miejscowość I II III IV V VI
Dąbrówka 16 13 13 10 8 5
Wielowieś: Czarkowska, Gliwicka, Klasztorna, Kościelna, Kotków, Krótka, Słoneczna, Stawowa, Szafranka, Szkolna 16 13 13 10 8 5
Wielowieś: Główna, Gminna, Młyńska, Ogrodowa, Parkowa, Polna, Poprzeczna, Wolna, Zamkowa 3, 30 27 27 24 22 20
Świbie, Wiśnicze 4, 31 28 28 25 23 21
Błażejowice, Gajowice, Sieroty, Zacharzowice 10 7 7 4 2 6
Borowiany, Czarków, Kieleczka, Radonia, Raduń 17 14 14 11 9 6
WĄSKIE WJAZDY            
Borowiany: Leśna 1,2,5,16,23,26, Pod Borem 42,46,49,50,171/65, Wiejska 2,3,4,5 15 12 12 9 7 4
Czarków: Wiejska 2,43,48,49 15 12 12 9 7 4
Kieleczka: Wiejska12,13,14,17,18a 15 12 12 9 7 4
Radonia: Brzozowa 1, Sportowa 1 15 12 12 9 7 4
Sieroty: Kasztanowa 18, Krótka 1,2,3,4,5 15 12 12 9 7 4
Wielowieś: Gliwicka 12,12a,15a,16,18, Jeżmanów 2,3,5,6,7a,9,11,13, Klasztorna 9, Szafranka 8 15 12 12 9 7 4
Zacharzowice: Wiejska 22,23,24,39 15 12 12 9 7 4
ODPADY SEGREGOWANE - co 4 tygodnie
2014r.

I II III IV V VI
Borowiany, Czarków, Kieleczka, Wielowieś 2, 29 26 26 23 21 18
Błażejowice, Dąbrówka, Gajowice, Radonia, Raduń, Sieroty, Świbie, Wiśnicze, Zacharzowice 3, 30 27 27 24 22 20
BIO: cała Gmina 2, 29 26 26 23 21 18
2013-08-13 09:09:04
Remont drogi wojewódzkiej nr 907

W związku z realizacją inwestycji "Remont drogi wojewódzkiej nr 907 wraz z odwodnieniem na odcinku od km 42+123 do km 50+621 Wielowieś - Toszek" informujemy o prowadzeniu prac i utrudnieniach w ruchu w okresie od 12 sierpnia 2013 r. do 30 października 2014 r.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

2013-09-13 10:21:10
Zmiana Biuletynu Informacji Publicznej

 

W wyniku projektu pt: „Rozwój informatyzacji Gminy Wielowieś” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 udostępniony został portal cyfrowego urzędu na którym dostępne są elektroniczne formularze spraw załatwianych w Urzędzie Gminy Wielowieś oraz nowy Biuletyn Informacji Publicznej.

 

Informacje publiczne publikowane do dnia 31-08-2013 r. są dostępne na stronie archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://www.e-bip.pl/start/25 .

 

Wyprawka szkolna 2013/2014

Wyprawka szkolna 2013/2014

Wójt Gminy Wielowieś, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 818) w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniów w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”, informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów.

Wnioski o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi wysokość uzyskanego dochodu netto w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub, w uzasadnionych przypadkach - oświadczeniami o wysokości dochodów, należy składać od dnia 1 września do dnia 20 września 2013 r. w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Szczegółowych informacji udziela szkoła, w której uczeń składa wniosek.

Więcej informacji o zasadach przyznawania pomocy oraz wniosek do pobrania kliknij tutaj.

2013-04-25 10:55:54
Jak uchronić pola przed GMO

Od 28.01.2013 r. na terenie Polski obowiązują Rozporządzenia Rady Ministrów, które jednoznacznie zabraniają  stosowania materiału siewnego  235 odmian genetycznie zmodyfikowanych  kukurydzy MON810, jak i materiału siewnego odmiany ziemniaka AMFLORA.

Materiały inforrmacyjne Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO dotyczące GMO można pobrać ze strony internetowej Gminy Wielowieś (http://www.wielowies.pl/download.php?file_id=358 http://www.wielowies.pl/download.php?file_id=359 http://www.wielowies.pl/download.php?file_id=360) oraz na stronach internetowych: www.icppc.pl www.gmonie.pl
2013-01-10 12:46:49
Kolektory Słoneczne – Warto?

W dziale Ochrona Śrosowiska / Porady ukazał się nowy artykuł dotyczący Odnawialnych Źródeł Energi. Artykuł ten jest pierwszym z trzech artykułów odnoszących się do wykorzystania energii słonecznej w Polsce.


Na witrynie UG Wielowieś artykuł dostepny jest tutaj

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej

http://www.slonecznagmina.pl/

Życzymy miłej lektury.

2012-05-17 15:08:44
ADRESY PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINIE WIELOWIEŚ

LpLokalizacjaTypOsoby odpowiedzialne
1.        Świetlica w Błażejowicach, ul.WiejskaStanowisko komputerowe

Sołtys Edeltrauda Kołodziej tel. 32 23363 84

2.        Świetlica w Borowianach, Wiejska 13Stanowisko komputeroweSołtys Klaudia Kruczektel. 696 853 917
3.        Świetlica w Czarkowie, uL.Wiejska 3Stanowisko komputeroweSołtys  Paweł Sikora tel.500 041 047
4.        Świetlica w Dąbrówceul. GłównaStanowisko komputeroweSołtys Jan Kalka tel. 696 520 924
5.        Świetlica w Radoni,ul. Szkolna 16Stanowisko komputeroweSołtys Mateusz Burda tel. 32 233 63 27
6.        Świetlica w Sierotach, ul.KościelnaStanowisko komputerowemgr Dorota Adamek tel. 32 233 60 28
7.        Gminna Biblioteka Publiczna w Świbiu, ul. Szkolna 1Stanowisko komputerowemgr Renata Zielonka tel. 32 233 60 34
8.        GOK Wielowieś, ul.Główna 47Stanowisko komputeroweDyrektor GOK mgr Stanisław Ścisiewicz; tel. 32 233 60 80
9.        Świetlica w Wiśniczu, ul.Wiejska 36Stanowisko komputeroweSołtys Halina Grochla tel. 32 233 63 00
10.    Świetlica w Zacharzowicachul.Wiejska 55Stanowisko komputeroweSołtys Anna Grala tel. 32 233 42 52
Projekt i wykonanie OSI Go3.pl 2009