Strona główna >> Dla mieszkańców >> Bieżące informacje
BIP Dziś jest:
, godzina:
, imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
Informacja o zmianie godzin otwarcia obiektu "Orlik" w Wielowsi

Zmianie ulegają godziny otwarcia obiektu sportowego "Orlik" w Wielowsi

HARMONOGRAM GODZIN OTWARCIA

 

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

PONIEDZIAŁEK

1600- 2000

WTOREK

1600-2000

ŚRODA

1600-2000

CZWARTEK

1600-2000

PIĄTEK

1600-2000

SOBOTA

900-1500

NIEDZIELA

1400- 1800

 

HARMONOGRAM GODZIN OTWARCIA W MIESIĄCU MAJU

HARMONOGRAM MAJ.pdf

INFORMACJA dotycząca konsekwencji posługiwania się dowodem osobistym, który został zgłoszony jako utracony, a następnie odnaleziony

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.

Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu) przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzenia tożsamości i przekraczania granic państw o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych.

Zmiana rozkładu jazdy linii 152

Od dnia 15.01.2016 r. na wniosek pasażerów opóźnia się o 10 min. z godz. 22:06 na godz. 22:16 odjazd autobusu linii 152 z Pyskowic Placu Wyszyńskiego.

Zmiana odjazdu udogodni powrót do domu osobm kończącym pracę w godzinach późnowieczornych.

 

Rozkład jazdy linii 152 ważny od 15 stycznia 2016

Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej od 1 stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy Wielowieś został utworzony punkt, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, punkt będzie czynny w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach: od 8:00 do 18:00 (tel.: 32 237 85 25).

Nieodpłatna pomoc prawna w punkcie mieszczącym się w Urzędzie Gminy w Wielowsi przy ul. Głównej 1 udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych.

Więcej informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej w załącznikach oraz na stronie www.ms.gov.pl

 

http://bip.wielowies.pl/Download/get/id,15604.html


http://bip.wielowies.pl/Download/get/id,15605.html


http://bip.wielowies.pl/Download/get/id,15606.html


http://bip.wielowies.pl/Download/get/id,15607.html

 

„ZŁOTE i DIAMENTOWE GODY”

Jak co roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielowsi odbyła się uroczystość wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Wójt Gminy Ginter Skowronek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Wielowieś Róża Rekus gościli pary małżeńskie z terenu gminy Wielowieś, które zawarły związek małżeński w roku 1965 oraz Jubilatów, którzy związek małżeński zawarli 10 lat wcześniej, tj. w 1955roku.

Złote Gody” to wyjątkowa uroczystość, którą pary małżeńskie obchodzą po 50 latach pożycia małżeńskiego. Natomiast „Diamentowe Gody” to jubileusz obchodzony przez małżonków, którzy 60 lat temu przyrzekli sobie, że uczynią wszystko, aby ich małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Wspólne przeżyte pół wieku i więcej stanowi świadectwo wzajemnej dojrzałej miłości, a także doskonały przykład dla obecnych i przyszłych pokoleń w jaki sposób budować więzy rodzinne i pielęgnować miłość, a także tworzyć grunt pod trwały związek.

Po przywitaniu gości, Wójt wygłosił ciepłe przemówienie do zebranych Jubilatów i odznaczył pary medalami. Całość dopełniły życzenia, upominki oraz kwiaty.

Pary, które obchodziły „Złote Gody” to:

Państwo Jan i Bronisława Biliński

Państwo Krystyna i Jan Hennek

Państwo Małgorzata i Ginter Jendrysik

Państwo Krystyna i Joachim Krain

Państwo Regina i Rajnold Król

Państwo Janina i Adam Kulawicz

Państwo Łucja i Wiktor Meinhardt

Państwo Helena i Klaus Musialik

Państwo Gizela i Herbert Weber

Małżeństwa, które świętowały 60-lecie pożycia małżeńskiego to:

Państwo Hildegarda i Paweł Badura

Państwo Krystyna i Maksymilian Golombek

Państwo Agnieszka i Eryk Kraka

Państwo Maria i Jan Zienć


Dostojnym Jubilatom z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz najlepsze życzenia spokoju, pomyślności i zdrowia na dalsze długie lata wspólnego życia.


Foto: Marek Jarczak

INICJATYWA OBYWATEL

Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód, paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów (kart) usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych. Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język.

System informacji telefonicznej to rozwiązanie dla tych, którzy nie korzystają z Internetu. Dzwoniąc pod 222 500 115, dowiedzą się, gdzie załatwić swoją sprawę. System działa na poziomie KPRM (infolinia centralna – 222 500 115), a także na poziomie resortowym (33 osobne numery w ministerstwach i urzędach wojewódzkich).

INFORMACJA O DOWOZACH DZIECI SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ WIELOWIEŚ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

W związku z rokiem szkolnym 2015/2016, dowóz dzieci od klas II szkoły podstawowej do III gimnazjum odbywać się będzie jak dotychczas komunikacją MZKP i zgodnie z postanowieniem Uchwały Nr IV/20/11 Rady Gminy Wielowieś dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: zwrotu kosztów przejazdu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum dla obwodu szkolnego Gminy Wielowieś, wszyscy uczniowie na terenie Gminy Wielowieś dowożeni będą bezpłatnie jak dotychczas.

Dowóz dzieci przedszkolnych i do klasy I szkoły podstawowej odbywać się będzie na zasadzie dowozu busami z miejsc do tego wyznaczonych, również jak w ubiegłych latach. Dzieci 3 i 4 letnie do publicznych przedszkoli będą dowożone bezpłatnie zgodnie z postanowieniem uchwały Nr XXXIV/348/2014 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie: organizacji bezpłatnego transportu i opieki dzieci przedszkolnych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wielowieś.

Rozkład jazdy przewozu szkolnego do ZSP w Wielowsi i Szkoły Specjalnej

Rozkład jazdy przewozu szkolnego do ZSP w Świbiu i Szkoły Specjalnej 

Jestem przekonany, że realizowany system transportu naszych uczniów wpłynie na poprawę jakości, bezpieczeństwa i edukacji w naszej gminie.

Od 1 września br. wszystkim Uczniom z terenu Gminy Wielowieś życzę samych sukcesów.

Z poważaniem

Wójt Gminy Wielowieś

Ginter Skowronek

2012-05-17 15:08:44
ADRESY PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINIE WIELOWIEŚ

LpLokalizacjaTypOsoby odpowiedzialne
1.        Świetlica w Błażejowicach, ul.WiejskaStanowisko komputerowe

Sołtys Edeltrauda Kołodziej tel. 32 23363 84

2.        Świetlica w Borowianach, Wiejska 13Stanowisko komputeroweSołtys Klaudia Kruczektel. 696 853 917
3.        Świetlica w Czarkowie, uL.Wiejska 3Stanowisko komputeroweSołtys  Paweł Sikora tel.500 041 047
4.        Świetlica w Dąbrówceul. GłównaStanowisko komputeroweSołtys Jan Kalka tel. 696 520 924
5.        Świetlica w Radoni,ul. Szkolna 16Stanowisko komputeroweSołtys Mateusz Burda tel. 32 233 63 27
6.        Świetlica w Sierotach, ul.KościelnaStanowisko komputerowemgr Dorota Adamek tel. 32 233 60 28
7.        Gminna Biblioteka Publiczna w Świbiu, ul. Szkolna 1Stanowisko komputerowemgr Renata Zielonka tel. 32 233 60 34
8.        GOK Wielowieś, ul.Główna 47Stanowisko komputeroweDyrektor GOK mgr Stanisław Ścisiewicz; tel. 32 233 60 80
9.        Świetlica w Wiśniczu, ul.Wiejska 36Stanowisko komputeroweSołtys Halina Grochla tel. 32 233 63 00
10.    Świetlica w Zacharzowicachul.Wiejska 55Stanowisko komputeroweSołtys Anna Grala tel. 32 233 42 52
Projekt i wykonanie OSI Go3.pl 2009