Strona główna >> Dla mieszkańców >> Bieżące informacje
BIP Dziś jest:
, godzina:
, imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury
Spotkanie koordynatorów Gmin i mieszkańców Spichlerz Górnego Śląska

Spotkanie koordynatorów gmin i mieszkańców Spichlerz Górnego Śląska

Informujemy, że dnia  16 grudnia nasza LGD organizuje spotkanie koordynatorów gmin oraz mieszkańców Spichlerza. Górnego Śląska. Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi, ul Główna 47. Spotkanie koordynatorów planujemy na godz. 14.00, natomiast mieszkańców zapraszamy na godz. 16.00.

Informujemy, iż w dniu

24 grudnia 2014 r. (Wigilia)

Urząd Gminy Wielowieś

będzie nieczynny.

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - realizator projektu

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”,

w ramach działania 5.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.


CEL PROJEKTU:

podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.

Oferowane wsparcie może przyczynić się do widocznego ulepszenia funkcjonowania firmy, podniesienia jej wydajności i efektywności, a także poprawy jej konkurencyjności i pozycji na rynku.


CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

1 styczeń 2010roku - 31 grudnia 2015roku.


BENEFICJENCI PROJEKTU:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionów województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, które w najbliższym czasie zamierzają wprowadzić zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, planują udoskonalić swój park maszynowy, wprowadzić nowe produkty na rynek, zmniejszyć uciążliwość dla środowiska lub polepszyć stan BHP.


BEZPŁATNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW :

 • budowanie scenariuszy technologicznych - wersja wstępna:

  • określenie przedmiotu usługi ze wskazaniem problemu technologicznego,

  • wskazanie rozwiązań istniejących na rynku,

  • opracowanie scenariuszy, określających precyzyjnie wpływ innowacyjnych rozwiązań na funkcjonowanie firmy, z uwzględnieniem jej specyfiki,

 • budowanie scenariuszy technologicznych - wersja rozszerzona ekspercka:

obejmuje elementy ww. usługi, realizowane w oparciu o szczegółową analizę wykonaną przez ekspertów zewnętrznych,

 • konsultacje wdrożeniowe optymalnego scenariusza technologicznego, obejmujące konsultacje eksperckie przy wdrażaniu wybranego scenariusza technologicznego:

  • opracowanie harmonogramu wdrożenia innowacji,

  • określenie zasobów finansowych,

  • określenie kwalifikacji personelu,

  • określenie parametrów technicznych, które mają być osiągnięte w wyniku wdrożenia,

  • wskazanie możliwych źródeł finansowania koniecznego do wdrożenia danej technologii,

  • monitorowanie i doradztwo podczas wdrożenia

Usługi realizowane są bezpłatnie a przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.

Zapraszamy przedsiębiorstwa, które chcą wybrać najlepszą formę rozwoju firmy w zakresie poprawy innowacyjności.


KONTAKT:

Izba Przemysłowa-Handlowa w Krakowie,

Ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków

Tel. 12 428 92 62

e-mail: targi@iph.krakow.pl

Aplikacja mobilna „Spichlerz Górnego Śląska”

Górny Śląsk jest to obszar urozmaicony nie tylko pod względem krajobrazowym, ale i bogaty w walory przyrodnicze i kulturowe. Na tym terenie, stereotypowo kojarzonym z czarnym węglem, dymiącymi hałdami i szybami kopalń, znajdziemy dwa parki krajobrazowe, kilka rezerwatów przyrody i wyjątkowe w skali kraju stuletnie stanowisko różaneczników, które wiosną przyciągają do Spichlerza wielbicieli kwiatów. Teren gmin przecina sieć szlaków pieszych, rowerowych i dobrze oznakowanych ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych. Warto też poznać materialne ślady dawnej przeszłości Śląska – wspaniałe rezydencje znajdujące się we wsi Pławniowice, Brynek i Koszęcin oraz gotycki zamek z miejscowości Toszek, drewniane świątynie sprzed wieków ze wspaniałymi polichromiami czy wreszcie – ruszyć tropem dinozaurów, odkrytych we wsi Lisowice. Można tu robić również wiele innych rzeczy: dać się porwać tanecznemu wirowi z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”, wypoczywać w siodle lub na kajakach albo w Taciszowie poznawać tajniki ludwisarstwa.

Aplikacja mobilna „Spichlerz Górnego Śląska” to doskonały przewodnik po terenie 12 gmin zrzeszonych w Fundacji LGD Spichlerz Górnego Śląska: Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Pawonków, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś.

Spichlerz to budynek do przechowywania zapasów żywności, tego, co smakowite i najlepsze. Nie bez powodu tutejsze LGD nazwało się właśnie tym słowem. Tym dokładnie jest – miejscem, gdzie przechowuje się to, co najcenniejsze na Górnym Śląsku: przyrodę, kulturę, sztukę, architekturę, a także niezwykłych ludzi, język i obyczaje.

Intuicyjny interfejs aplikacji pozwala szybko odszukać interesujące turystę informacje, a dzięki lokalizacji GPS użytkownik znajdzie najciekawsze obiekty podzielone na kilka użytecznych w terenie kategorii. Znajdziemy tu m.in. zabytki sakralne, obiekty gastronomiczne, hotele, muzea oraz pałace i dwory. Wszystkie obiekty zostały umieszczone na mapie, dzięki czemu łatwo można sprawdzić, w jakiej okolicy się znajdujemy i jaki obiekt mamy w zasięgu ręki. Mobilny przewodnik to również doskonała pomoc przy planowaniu aktywnego wypoczynku, znalazły się w nim bowiem także trasy turystyczne z regionu.

Pomocą w organizowaniu wolnego czasu jest również moduł wydarzeń, które, na bieżąco aktualizowane, stanowią źródło wiedzy o imprezach w okolicy.

Aplikacja wykorzystuje mapy OpenStreetMap, GPS, działa w trybie offline i stworzona została na urządzenia z systemem Android oraz iOS.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, z zakresu Małych Projektów w ramach działania 413 ” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na 2007-2013

Instytucja Zarządzająca programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pobierz aplikację:

Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu: „Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w całkowicie bezpłatnych szkoleniach z zakresu szeroko pojętych rozwiązań środowiskowych.


Projekt adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego i budownictwa z terenu całej Polski.

Każda firma zakwalifikowana do projektu przechodzi przez ścieżkę wsparcia obejmującą:

Doradztwo dedykowane  na podstawie którego zostanie przygotowana dla każdego przedsiębiorstwa dokumentacja obejmująca wskazanie możliwych dróg rozwoju, jak również propozycja usprawnień środowiskowych. Dzięki wspólnym konsultacjom ze środowiskiem ekspertów program szkoleń stacjonarnych zostanie dopasowany w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa.

Szkolenia stacjonarne –  dwa warianty szkoleniowe programu:

 • Zrównoważone Zarządzanie w branży MŚP m.in. Zarządzanie zielonym przedsiębiorstwem, Analizy finansowe i ekonomiczne projektów z zakresu ochrony środowiska, Zarządzanie projektami w zrównoważonym przedsiębiorstwie.

 • Środowiskowe rozwiązania w MŚP m.in. Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje (w tym na eksport), Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Korzyści z ochrony środowiska, Omówienie wymaganych pozwoleń, zezwoleń oraz decyzji, należnych opłat oraz uniknięcia kar.

E – learning  Szkolenia elearningowe dla kadry zarządzającej pozwalają na uzupełnienie i poszerzenie wiedzy uzyskanej na szkoleniach stacjonarnych. Taka konstrukcja ścieżki wsparcia to przede wszystkim bardzo precyzyjne dopasowanie oferty szkoleniowej do potrzeb nie tylko poszczególnych firm, ale także do potrzeb osób kadry zarządzającej w firmie.

Każdy uczestnik jak również każda firma biorąca udział w projekcie otrzyma Certyfikat Managera ds. Środowiska oraz Certyfikat Zielonej Firmy Świadomej Środowiska – certyfikaty te wpłyną na pozytywne kreowanie proekologicznego wizerunku  zarówno przedsiębiorstwa jak i marki.  

Szkolenia realizowane są na terenie całej Polski do dnia 30 czerwca 2015 w dobrze skomunikowanym hotelu/ ośrodku szkoleniowym. W ramach uczestnictwa w projekcie uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, nocleg z wyżywieniem ( śniadanie, obiad, przerwy kawowe), oraz zwrot kosztów dojazdu (w przypadku noclegu).

Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem: dkantorowicz@gsdeuroplus.pl bądź telefonicznie: (22)  320 – 54 – 40 : (+48) 530 – 324 – 090.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony projektu: http://ecozysk.eu/

ZŁOTE i DIAMENTOWE GODY

Jak co roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielowsi odbyła się uroczystość wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Wójt Gminy Ginter Skowronek oraz Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś Stefan Kusz gościli pary z terenu gminy Wielowieś, które zawarły związek małżeński w roku 1964 oraz Jubilatów, którzy związek małżeński zawarli dziesięć lat wcześniej, tj. w 1954 roku.

„Złote Gody” to wyjątkowa uroczystość, którą pary małżeńskie obchodzą po 50 latach pożycia małżeńskiego. Natomiast ”Diamentowe Gody” to jubileusz obchodzony przez małżonków, którzy 60 lat temu przyrzekli sobie, że uczynią wszystko, aby ich małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Wspólne przeżyte pół wieku i więcej stanowi świadectwo wzajemnej dojrzałej miłości, a także doskonały przykład dla obecnych i przyszłych pokoleń w jaki sposób budować więzy rodzinne, pielęgnować miłość, a także tworzyć grunt pod trwały związek.

Po przywitaniu gości, Wójt wygłosił ciepłe przemówienie do zebranych jubilatów i odznaczył pary medalami. Całość dopełniły życzenia, upominki oraz kwiaty. Po przyznaniu odznaczeń Jubilatów zaproszono na słodki poczęstunek. W tym niezwykłym wydarzeniu Jubilatom towarzyszyła radość i wzruszenie, bowiem spotkanie to było doskonałą okazją do refleksji nad przemijającym czasem oraz wspomnień.

Medale z okazji 50 rocznicy małżeństwa otrzymali:

Państwo Agnieszka i Józef Jendrysik

Państwo Anna i Ernest Knopp

Państwo Elżbieta i Robert Franke

Państwo Gertruda i Ginter Badura

Państwo Irena i Kurt Halaczynski

Państwo Irena i Marcin Helisch

Państwo Krystyna Nafalska-Babiarz i Władysław Babiarz

Państwo Maria i Ludwik Smaruń

Państwo Rozalia i Karol Stefan

Małżeństwo, które zostało uhonorowane z okazji jubileuszu „Diamentowych Godów” to:

Państwo Władysława i Józef Marszałek


 

Dostojnym Jubilatom z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz najlepsze życzenia spokoju, pomyślności i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia. 

IFORMACJA W SPRAWIE KONTAKTU ZE SŁUŻBAMI PROWADZĄCYMI I NADZORUJĄCYMI ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE WIELOWIEŚ

Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych realizowane są pod nadzorem

Kierownika Akcji Zimowej - Marka Kubicy tel. 32 237 85 04, kom. 660 765 840

W razie nieobecności - Zygfryd Stróżyk tel. 32 237 85 02 , kom. 660 765 838


Wykaz osób wykonujących i odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wielowieś :


Andrzej Morys Wielowieś., Wiśnicze, Gajowice, Błażejowice, Czarków, Jeżmanów

tel. 32 233 62 89, kom. 668 177 597


Krzysztof Marciniszyn – Kotków – tel. 698 388 543


Jan Suda – Radonia, Raduń, Borowiany, Kieleczka tel. 503 541 809


Marek Zwior – Dąbrówka tel. kom. 607 536 533


Roman John - Świbie tel. 510 313 871


ZBGKIM - Sieroty, Zacharzowice, Chwoszcz

Dyrektor ZBGKIM Kazimierz Pławszewski tel. 502 209 254

Dyspozytor Tomasz Cebulla – tel 502 209 253


Utrzymanie przejezdności dróg powiatowych:


Nr 2950 S Zacharzowice – Toszek

Nr 2958 S od skrzyżowania z DP 2953 w Świbiu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 907 w Wiśniczu

Nr 2912 S Dąbrówka – Toszek

Nr 2960 S Świbie – Sarnów

Nr 2904 S od skrzyżowania 901 do granicy powiatu

Nr 2959 S od skrzyżowania z DP 2958 S w Wiśniczu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 907


Kierownik Akcji Zimowej – Paweł Karpa tel. 32 234 06 96 kom. 605 435 731

Dyrektor Jan Osman tel. 32 234 06 96 kom. 605 787 131


Remondis Gliwice Sp. z o.o. ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice


Grzegorz Staszewski – Kierownik Działu Usług tel. 607 072 410,

Arkadiusz Pawlas -Z-ca Kierownika tel. 667 082 236,

Dyspozytorzy:

Arkadiusz Rosołek, Tomasz Mrozek, Grzegorz Rachwalski, Adrian Masarczyk

tel. 502 586 280

Utrzymanie przejezdności dróg wojewódzkich:


Nr 901 Wielowieś – Pyskowice

Nr 907 Kieleczka – Tworóg

Nr 907 Wielowieś – Toszek

Pod nadzorem Pana Dariusza Wieteski tel. 32 234 06 96 kom. 605 435 730


Wykonawca HUCZ Sp z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

Piotr Hucz – tel. 502 297 152

Czesław Maniura -tel. 516 034 302

Śląska spiżarnia o jodle, warzyniu, maszketach i inkszym pichcyniu

Mamy wielką przyjemność poinformować, iż właśnie ukazało się najnowsze wydanie publikacji pt. „Śląska spiżarnia” ! 

Jest to już III wersja tej publikacji. Mogą ją Państwo zakupić między innymi w Urzędzie Gminy w Wielowsi.  Koszt egzemplarza to 20 zł.

Serdecznie zachęcamy do kupna, jest to idealna propozycja na prezent, jak i ciekawa, i oryginalna propozycja w naszej domowej biblioteczce.

Wśród wielu dań znajdą Państwo także przepisy gospodyń ze Świbia i Wielowsi.

Osoba do kontaktu ws. sprzedaży Anna Musiałek

Marszałek przypomina o składaniu sprawozdań środowiskowych

Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło ok. 21 tys. sprawozdań za korzystanie ze środowiska w 2013 roku oraz ok. 600 dotyczących opłaty produktowej

Obowiązek składania informacji o zakresie korzystania ze środowiska dotyczy wszystkich przedsiębiorców i instytucji publicznych, w tym szkół, szpitali, instytucji kultury.

Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło ok. 21 tys. sprawozdań za rok 2013. Wysokość wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2013 rok wyniosła ok. 276 mln zł. Pieniądze te są przekazywane na rachunki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, do budżetów gmin i powiatów oraz do budżetu województwa. Prawie całość tych wpłat jest przeznaczana na realizację działań związanych z ochroną środowiska.

Nie każdy podmiot składający sprawozdanie jest zobowiązany do wniesienia stosownych opłat. Jest od nich zwolniony, jeśli ich wysokość za dany rok nie przekracza 800 zł za każdy komponent.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za cztery główne komponenty:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu),
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych),
 • pobór wód (podziemnych lub powierzchniowych z własnych ujęć),
 • składowanie odpadów (obowiązki od 2002 przejmuje zarządzający składowiskiem).

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. W przypadku opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikających z eksploatacji urządzeń (przez które rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu), opłaty te wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Firmy złożyły także blisko 600 sprawozdań dotyczących opłaty produktowej i odprowadziły 85 tys. zł tytułem opłat. Ten obowiązek dotyczy firm wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach m.in. z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, papieru i tektury i polega na zapewnieniu odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Jednak przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku, zobowiązani są do zapłacenia opłaty produktowej.

Za niezłożenie sprawozdania z tytułu opłaty produktowej, baterii i akumulatorów oraz zbiorczych zestawień danych o wytwarzanych odpadach wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierza karę pieniężną w wysokości 500 zł.

Za niezłożenie sprawozdania z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska prawo nie przewiduje kar pieniężnych, jednakże wpłata po terminie, w którym należało uiścić opłatę, skutkuje naliczeniem odsetek podatkowych.

Aby przypomnieć instytucjom oraz firmom o ich obowiązkach związanych z korzystaniem ze środowiska, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we współpracy z gminami i powiatami rozpoczął akcję informacyjną. Zadaniem lokalnych partnerów jest upowszechnienie informacji w Internecie, mediach lokalnych i przez wywieszenie ogłoszeń.

Wszelkie informacje poświęcone kwestii opłat za korzystanie ze środowiska dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Plakat [581kB]
Spichlerzowe Mistrzostwa Świata MUNDIAL 2014

Zgłoś drużynę do Spichlerzowych Mistrzostw Świata MUNDIAL 2014

Termin zgłaszania drużyn upływa 27 sierpnia 2014 r.

Wystarczy zebrać drużynę 10 osobową i zgłosić udział na załączonym formularzu.

Formularze można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wielowieś.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom poczęstunek i miłą zabawę.

Szczegółowe informacje w załączeniu !

Wszystkich zachęcamy do wspólnej zabawy, niezależnie od wieku i umiejętności piłkarskich.

http://bip.wielowies.pl/index.php#Z2V0Q29udGVudCgyNzk0KQ==

Wyjazd dzieci na zieloną szkołę w roku szkolnym 2014/2015

Uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z Gminy Wielowieś będą przebywać w okresie od 14 do 27 września 2014 roku na zielonej szkole w Ośrodku Wypoczynkowym PRIMAVERA w Jastrzębiej Górze. Ośrodek jest dobrze przystosowany do pobytu dzieci. Posiada sale lekcyjne, salę audiowizualną, basen, boisko sportowe, 2 place zabaw, tzw.” małpi gaj”, salon gier dla dzieci.

Ogółem pojedzie 32 dzieci –17 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wielowsi oraz 15 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Świbiu. Podczas pobytu będzie realizowany program profilaktyki zdrowotnej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona aktywności fizycznej, rekreacyjnej i turystycznej. Wyjazd do miejscowości czystych ekologicznie wzmocni organizmy dzieci oraz podniesie ich świadomość ekologiczną. Taki wyjazd nauczy dzieci samodzielności, współdziałania w grupie, szacunku do przyrody, umiejętności wypoczywania czynnego. Dla wielu dzieci będzie to pierwszy pobyt nad morzem.

Wyjazd na zieloną szkołę w terminie od14 do 27 września 2014 roku został dofinansowany ze środków WFOŚ i GW w Katowicach.

 

Ostatnie miejsca w projekcie szkoleniowym „Gliwicki pakON”!!!

Stowarzyszenie GTW Gliwice oraz MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek zapraszają bezrobotne/nieaktywne zawodowo osoby niepełnosprawne w wieku 45+ z powiatu gliwickiego i Gliwic, do udziału w projekcie „Gliwicki pakON”.

Zostały ostatnie miejsca na szkolenia zawodowe: indywidualne lub „Pracownika utrzymania czystości z obsługą mechanicznych urządzeń”.

Chętne osoby zapraszamy do biura projektu w Gliwicach, przy ulicy Plebiscytowej 1/19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Więcej informacji pod numerami telefonu: 501 203 025 i 500 170 518 lub

na stronie http://www.gtwgliwice.pl/rekrutacja_do_projektu_gliwicki_pakon.html

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.


W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
I.DORADZTWO:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne;

 • Doradztwo specjalistyczne z różnych dziedzin;

 • Grupowe doradztwo ekspertów dotyczące korzystania z rożnego rodzaju form pomocy publicznej, ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych, dofinansowań i zakładania firmy.

II. AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY:

 • Coaching indywidualny (5h/os);

 • Coaching grupowy (24h);

 • Szkolenie Aktywne Poszukiwanie Pracy – „Ja na rynku pracy” (24h);

 • Szkolenie Aktywne Poszukiwanie Pracy – „Chcę, planuję, realizuję” (24h).

III. SZKOLENIA ZAWODOWE:

 • Szkolenia indywidualne

 • Pracownik utrzymania czystości z obsługą mechanicznych urządzeń;

IV. STAŻE I POŚREDNICTWO PRACY:

 • 6 miesięczne płatne staże po szkoleniach zawodowych dla 32 Uczestników/czek Projektu;

 • Pośrednictwo pracy.


Dodatkowo zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe,

 • zwrot kosztów dojazdu dla osób,

 • poczęstunek,

 • materiały szkoleniowe,

 • badania lekarskie.

Plakat informacyjny

Stypendia i zasiłki szkolne w 2014 r.

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza nabór  na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś.

Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września 2014 r.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajdują się w zakładce oświata i sport/stypendia i zasiłki

http://wielowies.pl/index.php?site=,80&cont=313

Wyprawka szkolna 2014

Wójt Gminy Wielowieś, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024) w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”, informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów.

http://wielowies.pl/index.php?site=,80&cont=333

Dyżur Dzielnicowego w Urzędzie Gminy Wielowieś

DYŻUR DZIELNICOWEGO BĘDZIE PEŁNIONY W KAŻDY CZWARTEK OD 1500 DO 1700

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY

(PARTER BUDYNKU OBOK SEKRETARIATU)

Festiwal Miodu

Urząd Gminy Pilchowice serdecznie zaprasza na Festiwal Miodu w Pilchowicach 23 sierpnia 2014 roku organizowany w ramach „Małych Projektów”. Podczas Festiwalu zostanie wybrana „Najlepsza Pasieka Spichlerza Górnego Śląska”. Regulamin i karta zgłoszeń podana poniżej. Serdecznie wszystkich zapraszamy, a naszych pszczelarzy zachęcamy do udziału  w konkursie.

http://spichlerz.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/regulamin.pdf

Kalendarium Wydarzeń Kulturalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi 2014r.

Kalendarium Wydarzeń Kulturalnych
2014-03-10 14:09:36
Nowa ustawa o funduszu sołeckim

Uprzejmie informujemy Państwa, że Senat RP dn. 06.03.2014 r. przyjął nową ustawę o funduszu sołeckim. Wiemy, że fundusz sołecki sprawdził się w praktycznym działaniu i spowodował ożywienie aktywności mieszkańców wsi. Nowa ustawa eliminuje tylko niektóre mankamenty, jakie do tej pory posiadała. W nowej ustawie pojawiły się zapisy, które umożliwiają między innymi:

- realizację wspólnych projektów z innymi sołectwami i możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez mieszkańców, poza terenem swojego sołectwa,

- możliwość korekty, przyjętych przez zebranie wiejskie, zadań do października w roku budżetowym, oczywiście przez zebranie wiejskie,

- wprowadzenie zapisu zwiększającego o dalsze 10%, zwrot z budżetu państwa do budżetu gminy poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wydatków. Zamiast zwracanych obecnie 10%, 20% i 30% będzie odpowiednio 20%, 30% lub 40%.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na na internetowych stronach www.funduszesoleckie.eu oraz www.kss.org.pl.

2014-02-18 07:06:27
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI

W związku z sygnałami świadczącymi o niedostatecznej wiedzy obywateli w zakresie konieczności ochrony swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości przekazujemy informacje na temat konieczności szczególnej dbałości przez obywateli o dane dotyczące ich tożsamości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę np. do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z art. 55 ust. 1  ustawy o ewidencji i dowodach osobistych, kto zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. 

Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się tym dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Utrata dowodu zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

2014-02-17 14:06:32
Informacja dotycząca oklejania lub laminowania dowodów osobistych

Informacja dotycząca oklejania lub laminowania dowodów osobistych

W związku z napływającymi sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli zalaminowanymi lub ofoliowanymi dowodami osobistymi, przedstawiamy uzgodnione z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych stanowisko dotyczące ważności takich dokumentów.

Wymóg laminowania dokumentów urzędowych musi wynikać z przepisów prawa.

Taki wymóg nie został przewidziany w § 19 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. Nr 47, poz. 384, ze zm.), zgodnie z którym dowód osobisty ma formę spersonalizowanej przy użyciu wielkich liter, a w przypadku adresu przy użyciu wielkich i małych liter, karty identyfikacyjnej o wymiarach 54x85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, trzy literową serię i sześciocyfrowy numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin ważności oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

Oklejenie, ofoliowanie lub zalaminowanie dowodu osobistego stanowi przeszkodę w weryfikacji jego zabezpieczeń, takich jak np. elementy grawerowane, elementy zabezpieczeń utajonych (widoczne w promieniach UV), hologram, OVI (farby drukowe zmienne optycznie); może również w znacznym stopniu utrudnić lub uniemożliwić ocenę, czy dany dokument został podrobiony lub przerobiony. Wskazane sposoby ingerencji w dowód osobisty mogą spowodować nieczytelność danych, a w skrajnych przypadkach brak możliwości maszynowego odczytu danych zawartych w dokumencie w polu MRZ - Mahine Readable Zone.

Biorąc powyższe pod uwagę, zalaminowanie, ofoliowanie lub zaklejenie dowodu osobistego w sposób trwały, uniemożliwiający jego samodzielne funkcjonowanie, należy uznać za jego uszkodzenie, co zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 993, ze zm.) rodzi obowiązek wymiany dokumentu.


Rok Henryka Sławika

 

Sejmik Województwa Śląskiego na XLIV sesji w dniu 18 listopada 2013 roku podjął uchwałę Nr IV/44/2/2013 w sprawie: przyjęcia rezolucji o głoszenie roku 2014 Rokiem Henryka Sławika. O szczegółach inicjatyw podejmowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego będzie można się dowiedzieć przez zakładkę na stronie internetowej www.slaskie.pl.

Henryk Sławik

Od urodzenia związany z Górnym Śląskiem, uczestnik wszystkich trzech powstań śląskich, aktywny działacz plebiscytowy. Od 1928 roku redaktor naczelny „Gazety Robotniczej”, w latach 1929-1930 radny Katowic, od 1934 członek Rady Naczelnej PPS. Był także delegatem do Ligi Narodów oraz działaczem związkowym.

Po klęsce wrześniowej w 1939 znalazł się na Węgrzech, gdzie stanął na czele Komitetu Obywatelskiego ds. Opieki nad Uchodźcami Polskimi, potem został również mianowany delegatem Ministra Pracy Rządu RP na Uchodźstwie. Organizował pomoc dla internowanych wojskowych i dla uchodźców cywilnych, pomagał w wyjazdach na Zachód, we współpracy z delegatem węgierskiego rządu Józefem Antallem wystawiał uchodźcom dokumenty, które wielu z nich – zwłaszcza uciekającym z Polski Żydom – uratowały życie.

Pomagał także ratować żydowskie dzieci, dla których wraz z dr Józefem Antallem oraz razem z Zdzisławem Antoniewiczem, ks. prałatem dr Miklósem Beresztóczym, biskupem w Vác – ks. dr. Árpádem Hanauerem, a przede wszystkim prymasem Jusztiniánem kardynałem Serédi pomógł utworzyć sierociniec w miejscowości Vác pod Budapesztem, który oficjalnie nosił nazwę Dom Sierot Polskich Oficerów. Szacuje się, że Henryk Sławik uratował życie prawie 30 000 polskim uchodźcom, wśród których było ok. 5000 Żydów.

Aresztowany w 1944 po wkroczeniu Niemców na Węgry, w śledztwie całą odpowiedzialność wziął na siebie, nie przyznając się do znajomości z Antallem. Zamordowany 23 sierpnia w niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen. Według świadków przed śmiercią krzyknął: „Jeszcze Polska!”. Żona Henryka Sławika Jadwiga przeżyła obóz Ravensbrück i po wojnie odnalazła swoją córkę Krystynę, którą przechowała rodzina Antall.

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: przyjęcia rezolucji o głoszenie roku 2014 Rokiem Henryka Sławika

2013-09-13 10:21:10
Zmiana Biuletynu Informacji Publicznej

 

W wyniku projektu pt: „Rozwój informatyzacji Gminy Wielowieś” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 udostępniony został portal cyfrowego urzędu na którym dostępne są elektroniczne formularze spraw załatwianych w Urzędzie Gminy Wielowieś oraz nowy Biuletyn Informacji Publicznej.

 

Informacje publiczne publikowane do dnia 31-08-2013 r. są dostępne na stronie archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://www.e-bip.pl/start/25 .

 

2013-01-10 12:46:49
Kolektory Słoneczne – Warto?

W dziale Ochrona Śrosowiska / Porady ukazał się nowy artykuł dotyczący Odnawialnych Źródeł Energi. Artykuł ten jest pierwszym z trzech artykułów odnoszących się do wykorzystania energii słonecznej w Polsce.


Na witrynie UG Wielowieś artykuł dostepny jest tutaj

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej

http://www.slonecznagmina.pl/

Życzymy miłej lektury.

2012-05-17 15:08:44
ADRESY PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINIE WIELOWIEŚ

LpLokalizacjaTypOsoby odpowiedzialne
1.        Świetlica w Błażejowicach, ul.WiejskaStanowisko komputerowe

Sołtys Edeltrauda Kołodziej tel. 32 23363 84

2.        Świetlica w Borowianach, Wiejska 13Stanowisko komputeroweSołtys Klaudia Kruczektel. 696 853 917
3.        Świetlica w Czarkowie, uL.Wiejska 3Stanowisko komputeroweSołtys  Paweł Sikora tel.500 041 047
4.        Świetlica w Dąbrówceul. GłównaStanowisko komputeroweSołtys Jan Kalka tel. 696 520 924
5.        Świetlica w Radoni,ul. Szkolna 16Stanowisko komputeroweSołtys Mateusz Burda tel. 32 233 63 27
6.        Świetlica w Sierotach, ul.KościelnaStanowisko komputerowemgr Dorota Adamek tel. 32 233 60 28
7.        Gminna Biblioteka Publiczna w Świbiu, ul. Szkolna 1Stanowisko komputerowemgr Renata Zielonka tel. 32 233 60 34
8.        GOK Wielowieś, ul.Główna 47Stanowisko komputeroweDyrektor GOK mgr Stanisław Ścisiewicz; tel. 32 233 60 80
9.        Świetlica w Wiśniczu, ul.Wiejska 36Stanowisko komputeroweSołtys Halina Grochla tel. 32 233 63 00
10.    Świetlica w Zacharzowicachul.Wiejska 55Stanowisko komputeroweSołtys Anna Grala tel. 32 233 42 52
Projekt i wykonanie OSI Go3.pl 2009