Strona główna >> Dla mieszkańców >> Bieżące informacje
BIP Dziś jest:
, godzina:
, imieniny: Amelii, Dobromira, Leonarda
Funkcjonowanie komunikacji zbiorowej organizowanej przez MZKP w okresie świątecznym

Informujemy, ze wzorem lat ubiegłych, w okresie Świąt Wielkanocnych komunikacja organizowana przez MZKP będzie funkcjonować zgodnie z planowymi rozkładami jazdy dla poszczególnych dni tygodnia. Przypominamy równocześnie, że 2, 3, 7 kwietnia br. dniami roboczymi bez nauki szkolnej a 5, 6 kwietnia to dni ustawowo wolne od handlu (autobusy nie będą podjeżdżać pod centra handlowe a odjazdy z przystanków początkowych będą opóźnione o 2-3 minuty).

System powiadamiania o zanieczyszczeniu powietrza – REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA

Jeśli chcesz znać:

aktualny stan zanieczyszczenia i jakości powietrza na terenie

województwa śląskiego …….


Jeśli chcesz być powiadomiony o:

ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego,

dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu …….


Wiedzieć, że:

wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub

docelowego substancji ……


Jesteś:

lekarzem, kierownikiem/prezesem placówki służby zdrowia …….

dyrektorem szkoły, przedszkola, żłobka …….

osobą szczególnie narażoną na negatywny wpływ zanieczyszczonego powietrza ……


Skorzystaj z ostrzeżeń publikowanych w systemie RSO – regionalny system ostrzegania, w szczególności z wykorzystaniem aplikacji zainstalowanej w urządzeniach mobilnych, np. w smartfonach, tabletach.


I. Instalacja programu RSO (Regionalny System Ostrzegania) na telefonach komórkowych pracujących pod kontrolą systemu Android, Windows Phone oraz iOS

 1. Uruchomić w smartfonie połączenie z siecią Internet (uaktywniona funkcja transmisji danych).

 2. Uruchomić aplikację Google PLAY/MarketPlace/AppStore.

 3. Wyszukać w aplikacji Google PLAY/MarketPlace/AppStore program o nazwie RSO lub Regionalny System Ostrzegania (pobranie programu jest bezpłatne).

 4. Zainstalować program RSO wyrażając zgodę na otrzymywanie powiadomień „Push”).

 5. Uruchomić program RSO i w ustawieniach wybrać województwo, z którego mają być przekazywane komunikaty.

Uwaga. Do prawidłowej pracy i bieżącej aktualizacji komunikatów po stronie użytkownika mobilnej aplikacji RSO wymagane jest połączenie z siecią Internet.


II. Informacje ogólne o systemie RSO

 • Założenia ogólne RSO

http://www.tvp.pl/rso/aktualnosci/zalozenia-ogolne-rso/16323939


 • Jak działa RSO?

http://www.tvp.pl/rso/aktualnosci/regionalny-system-ostrzegania-juz-dziala-zobacz-jak/18468697

http://www.tvp.pl/rso/aktualnosci/regionalny-system-ostrzegania-rso/16323840


 • RSO - aplikacja mobilna dla smartfonów

http://www.tvp.pl/rso/aktualnosci/rso-aplikacja-mobilna-dla-smartfonow/16323973


 • RSO na Platformie Hybrydowej TVP

http://www.tvp.pl/rso/aktualnosci/rso-na-platformie-hybrydowej-tvp/16323951

Pożyczka na 1% dla zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Fundusz Górnośląski SA Oddział w Katowicach realizuje projekt dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą pn. „Rozpocznij działalność - PoŻyczymy Ci sukcesu”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2.


Oferowane wsparcie w ramach projektu:


A. Pożyczki na rozpoczęcie działalności:

- wysokość od 10 – 50 tys. zł,

- oprocentowanie preferencyjne w wys. 1%,

- okres spłaty do 60 miesięcy,

- przeznaczenie pożyczki: na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe

B. Usługi doradczo-szkoleniowe

- szkolenia podstawowe w zakresie podstaw zakładania własnej działalności (40h),

- doradztwo indywidualne, świadczone przed oraz po zarejestrowaniu działalności gospodarczej (ok. 10h na osobę),


Osoba zakwalifikowana do projektu ma możliwość wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia oferowanych w ramach projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie: http://www.pozyczymy.fundusz-silesia.pl/

Konkurs fotograficzny "Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu"

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego informuję, iż w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Śląskiego na lata 2014-2015 został ogłoszony konkurs fotograficzny „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu”.

 

Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Adresatami konkursu są osoby fizyczne, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego. Nadesłane zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach: tradycja, krajobraz oraz „dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi. Dla laureatów nagrodzonych zdjęć Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Śląskiego ufunduje nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31maja 2015 r.

 

W załączeniu – regulamin konkursu oraz ogłoszenie o konkursie:

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - realizator projektu

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”,

w ramach działania 5.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.


CEL PROJEKTU:

podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia przy wyborze optymalnego rozwiązania innowacyjnego.

Oferowane wsparcie może przyczynić się do widocznego ulepszenia funkcjonowania firmy, podniesienia jej wydajności i efektywności, a także poprawy jej konkurencyjności i pozycji na rynku.


CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

1 styczeń 2010roku - 31 grudnia 2015roku.


BENEFICJENCI PROJEKTU:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionów województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego, które w najbliższym czasie zamierzają wprowadzić zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego, planują udoskonalić swój park maszynowy, wprowadzić nowe produkty na rynek, zmniejszyć uciążliwość dla środowiska lub polepszyć stan BHP.


BEZPŁATNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW :

 • budowanie scenariuszy technologicznych - wersja wstępna:

  • określenie przedmiotu usługi ze wskazaniem problemu technologicznego,

  • wskazanie rozwiązań istniejących na rynku,

  • opracowanie scenariuszy, określających precyzyjnie wpływ innowacyjnych rozwiązań na funkcjonowanie firmy, z uwzględnieniem jej specyfiki,

 • budowanie scenariuszy technologicznych - wersja rozszerzona ekspercka:

obejmuje elementy ww. usługi, realizowane w oparciu o szczegółową analizę wykonaną przez ekspertów zewnętrznych,

 • konsultacje wdrożeniowe optymalnego scenariusza technologicznego, obejmujące konsultacje eksperckie przy wdrażaniu wybranego scenariusza technologicznego:

  • opracowanie harmonogramu wdrożenia innowacji,

  • określenie zasobów finansowych,

  • określenie kwalifikacji personelu,

  • określenie parametrów technicznych, które mają być osiągnięte w wyniku wdrożenia,

  • wskazanie możliwych źródeł finansowania koniecznego do wdrożenia danej technologii,

  • monitorowanie i doradztwo podczas wdrożenia

Usługi realizowane są bezpłatnie a przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis.

Zapraszamy przedsiębiorstwa, które chcą wybrać najlepszą formę rozwoju firmy w zakresie poprawy innowacyjności.


KONTAKT:

Izba Przemysłowa-Handlowa w Krakowie,

Ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków

Tel. 12 428 92 62

e-mail: targi@iph.krakow.pl

Aplikacja mobilna „Spichlerz Górnego Śląska”

Górny Śląsk jest to obszar urozmaicony nie tylko pod względem krajobrazowym, ale i bogaty w walory przyrodnicze i kulturowe. Na tym terenie, stereotypowo kojarzonym z czarnym węglem, dymiącymi hałdami i szybami kopalń, znajdziemy dwa parki krajobrazowe, kilka rezerwatów przyrody i wyjątkowe w skali kraju stuletnie stanowisko różaneczników, które wiosną przyciągają do Spichlerza wielbicieli kwiatów. Teren gmin przecina sieć szlaków pieszych, rowerowych i dobrze oznakowanych ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych. Warto też poznać materialne ślady dawnej przeszłości Śląska – wspaniałe rezydencje znajdujące się we wsi Pławniowice, Brynek i Koszęcin oraz gotycki zamek z miejscowości Toszek, drewniane świątynie sprzed wieków ze wspaniałymi polichromiami czy wreszcie – ruszyć tropem dinozaurów, odkrytych we wsi Lisowice. Można tu robić również wiele innych rzeczy: dać się porwać tanecznemu wirowi z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”, wypoczywać w siodle lub na kajakach albo w Taciszowie poznawać tajniki ludwisarstwa.

Aplikacja mobilna „Spichlerz Górnego Śląska” to doskonały przewodnik po terenie 12 gmin zrzeszonych w Fundacji LGD Spichlerz Górnego Śląska: Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Pawonków, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś.

Spichlerz to budynek do przechowywania zapasów żywności, tego, co smakowite i najlepsze. Nie bez powodu tutejsze LGD nazwało się właśnie tym słowem. Tym dokładnie jest – miejscem, gdzie przechowuje się to, co najcenniejsze na Górnym Śląsku: przyrodę, kulturę, sztukę, architekturę, a także niezwykłych ludzi, język i obyczaje.

Intuicyjny interfejs aplikacji pozwala szybko odszukać interesujące turystę informacje, a dzięki lokalizacji GPS użytkownik znajdzie najciekawsze obiekty podzielone na kilka użytecznych w terenie kategorii. Znajdziemy tu m.in. zabytki sakralne, obiekty gastronomiczne, hotele, muzea oraz pałace i dwory. Wszystkie obiekty zostały umieszczone na mapie, dzięki czemu łatwo można sprawdzić, w jakiej okolicy się znajdujemy i jaki obiekt mamy w zasięgu ręki. Mobilny przewodnik to również doskonała pomoc przy planowaniu aktywnego wypoczynku, znalazły się w nim bowiem także trasy turystyczne z regionu.

Pomocą w organizowaniu wolnego czasu jest również moduł wydarzeń, które, na bieżąco aktualizowane, stanowią źródło wiedzy o imprezach w okolicy.

Aplikacja wykorzystuje mapy OpenStreetMap, GPS, działa w trybie offline i stworzona została na urządzenia z systemem Android oraz iOS.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, z zakresu Małych Projektów w ramach działania 413 ” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na 2007-2013

Instytucja Zarządzająca programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pobierz aplikację:

Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu: „Ekobiznes to czysty zysk! Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w całkowicie bezpłatnych szkoleniach z zakresu szeroko pojętych rozwiązań środowiskowych.


Projekt adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego i budownictwa z terenu całej Polski.

Każda firma zakwalifikowana do projektu przechodzi przez ścieżkę wsparcia obejmującą:

Doradztwo dedykowane  na podstawie którego zostanie przygotowana dla każdego przedsiębiorstwa dokumentacja obejmująca wskazanie możliwych dróg rozwoju, jak również propozycja usprawnień środowiskowych. Dzięki wspólnym konsultacjom ze środowiskiem ekspertów program szkoleń stacjonarnych zostanie dopasowany w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa.

Szkolenia stacjonarne –  dwa warianty szkoleniowe programu:

 • Zrównoważone Zarządzanie w branży MŚP m.in. Zarządzanie zielonym przedsiębiorstwem, Analizy finansowe i ekonomiczne projektów z zakresu ochrony środowiska, Zarządzanie projektami w zrównoważonym przedsiębiorstwie.

 • Środowiskowe rozwiązania w MŚP m.in. Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje (w tym na eksport), Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Korzyści z ochrony środowiska, Omówienie wymaganych pozwoleń, zezwoleń oraz decyzji, należnych opłat oraz uniknięcia kar.

E – learning  Szkolenia elearningowe dla kadry zarządzającej pozwalają na uzupełnienie i poszerzenie wiedzy uzyskanej na szkoleniach stacjonarnych. Taka konstrukcja ścieżki wsparcia to przede wszystkim bardzo precyzyjne dopasowanie oferty szkoleniowej do potrzeb nie tylko poszczególnych firm, ale także do potrzeb osób kadry zarządzającej w firmie.

Każdy uczestnik jak również każda firma biorąca udział w projekcie otrzyma Certyfikat Managera ds. Środowiska oraz Certyfikat Zielonej Firmy Świadomej Środowiska – certyfikaty te wpłyną na pozytywne kreowanie proekologicznego wizerunku  zarówno przedsiębiorstwa jak i marki.  

Szkolenia realizowane są na terenie całej Polski do dnia 30 czerwca 2015 w dobrze skomunikowanym hotelu/ ośrodku szkoleniowym. W ramach uczestnictwa w projekcie uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, nocleg z wyżywieniem ( śniadanie, obiad, przerwy kawowe), oraz zwrot kosztów dojazdu (w przypadku noclegu).

Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem: dkantorowicz@gsdeuroplus.pl bądź telefonicznie: (22)  320 – 54 – 40 : (+48) 530 – 324 – 090.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony projektu: http://ecozysk.eu/

ZŁOTE i DIAMENTOWE GODY

Jak co roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielowsi odbyła się uroczystość wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Wójt Gminy Ginter Skowronek oraz Przewodniczący Rady Gminy Wielowieś Stefan Kusz gościli pary z terenu gminy Wielowieś, które zawarły związek małżeński w roku 1964 oraz Jubilatów, którzy związek małżeński zawarli dziesięć lat wcześniej, tj. w 1954 roku.

„Złote Gody” to wyjątkowa uroczystość, którą pary małżeńskie obchodzą po 50 latach pożycia małżeńskiego. Natomiast ”Diamentowe Gody” to jubileusz obchodzony przez małżonków, którzy 60 lat temu przyrzekli sobie, że uczynią wszystko, aby ich małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Wspólne przeżyte pół wieku i więcej stanowi świadectwo wzajemnej dojrzałej miłości, a także doskonały przykład dla obecnych i przyszłych pokoleń w jaki sposób budować więzy rodzinne, pielęgnować miłość, a także tworzyć grunt pod trwały związek.

Po przywitaniu gości, Wójt wygłosił ciepłe przemówienie do zebranych jubilatów i odznaczył pary medalami. Całość dopełniły życzenia, upominki oraz kwiaty. Po przyznaniu odznaczeń Jubilatów zaproszono na słodki poczęstunek. W tym niezwykłym wydarzeniu Jubilatom towarzyszyła radość i wzruszenie, bowiem spotkanie to było doskonałą okazją do refleksji nad przemijającym czasem oraz wspomnień.

Medale z okazji 50 rocznicy małżeństwa otrzymali:

Państwo Agnieszka i Józef Jendrysik

Państwo Anna i Ernest Knopp

Państwo Elżbieta i Robert Franke

Państwo Gertruda i Ginter Badura

Państwo Irena i Kurt Halaczynski

Państwo Irena i Marcin Helisch

Państwo Krystyna Nafalska-Babiarz i Władysław Babiarz

Państwo Maria i Ludwik Smaruń

Państwo Rozalia i Karol Stefan

Małżeństwo, które zostało uhonorowane z okazji jubileuszu „Diamentowych Godów” to:

Państwo Władysława i Józef Marszałek


 

Dostojnym Jubilatom z okazji jubileuszy pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz najlepsze życzenia spokoju, pomyślności i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia. 

IFORMACJA W SPRAWIE KONTAKTU ZE SŁUŻBAMI PROWADZĄCYMI I NADZORUJĄCYMI ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE WIELOWIEŚ

Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych realizowane są pod nadzorem

Kierownika Akcji Zimowej - Marka Kubicy tel. 32 237 85 04, kom. 660 765 840

W razie nieobecności - Zygfryd Stróżyk tel. 32 237 85 02 , kom. 660 765 838


Wykaz osób wykonujących i odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wielowieś :


Andrzej Morys Wielowieś., Wiśnicze, Gajowice, Błażejowice, Czarków, Jeżmanów

tel. 32 233 62 89, kom. 668 177 597


Krzysztof Marciniszyn – Kotków – tel. 698 388 543


Jan Suda – Radonia, Raduń, Borowiany, Kieleczka tel. 503 541 809


Marek Zwior – Dąbrówka tel. kom. 607 536 533


Roman John - Świbie tel. 510 313 871


ZBGKIM - Sieroty, Zacharzowice, Chwoszcz

Dyrektor ZBGKIM Kazimierz Pławszewski tel. 502 209 254

Dyspozytor Tomasz Cebulla – tel 502 209 253


Utrzymanie przejezdności dróg powiatowych:


Nr 2950 S Zacharzowice – Toszek

Nr 2958 S od skrzyżowania z DP 2953 w Świbiu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 907 w Wiśniczu

Nr 2912 S Dąbrówka – Toszek

Nr 2960 S Świbie – Sarnów

Nr 2904 S od skrzyżowania 901 do granicy powiatu

Nr 2959 S od skrzyżowania z DP 2958 S w Wiśniczu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 907


Kierownik Akcji Zimowej – Paweł Karpa tel. 32 234 06 96 kom. 605 435 731

Dyrektor Jan Osman tel. 32 234 06 96 kom. 605 787 131


Remondis Gliwice Sp. z o.o. ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice


Grzegorz Staszewski – Kierownik Działu Usług tel. 607 072 410,

Arkadiusz Pawlas -Z-ca Kierownika tel. 667 082 236,

Dyspozytorzy:

Arkadiusz Rosołek, Tomasz Mrozek, Grzegorz Rachwalski, Adrian Masarczyk

tel. 502 586 280

Utrzymanie przejezdności dróg wojewódzkich:


Nr 901 Wielowieś – Pyskowice

Nr 907 Kieleczka – Tworóg

Nr 907 Wielowieś – Toszek

Pod nadzorem Pana Dariusza Wieteski tel. 32 234 06 96 kom. 605 435 730


Wykonawca HUCZ Sp z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

Piotr Hucz – tel. 502 297 152

Czesław Maniura -tel. 516 034 302

Marszałek przypomina o składaniu sprawozdań środowiskowych

Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło ok. 21 tys. sprawozdań za korzystanie ze środowiska w 2013 roku oraz ok. 600 dotyczących opłaty produktowej

Obowiązek składania informacji o zakresie korzystania ze środowiska dotyczy wszystkich przedsiębiorców i instytucji publicznych, w tym szkół, szpitali, instytucji kultury.

Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło ok. 21 tys. sprawozdań za rok 2013. Wysokość wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2013 rok wyniosła ok. 276 mln zł. Pieniądze te są przekazywane na rachunki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, do budżetów gmin i powiatów oraz do budżetu województwa. Prawie całość tych wpłat jest przeznaczana na realizację działań związanych z ochroną środowiska.

Nie każdy podmiot składający sprawozdanie jest zobowiązany do wniesienia stosownych opłat. Jest od nich zwolniony, jeśli ich wysokość za dany rok nie przekracza 800 zł za każdy komponent.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za cztery główne komponenty:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu),
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych),
 • pobór wód (podziemnych lub powierzchniowych z własnych ujęć),
 • składowanie odpadów (obowiązki od 2002 przejmuje zarządzający składowiskiem).

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. W przypadku opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikających z eksploatacji urządzeń (przez które rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu), opłaty te wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Firmy złożyły także blisko 600 sprawozdań dotyczących opłaty produktowej i odprowadziły 85 tys. zł tytułem opłat. Ten obowiązek dotyczy firm wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach m.in. z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, papieru i tektury i polega na zapewnieniu odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Jednak przedsiębiorcy, którzy nie wywiązują się z nałożonego na nich obowiązku, zobowiązani są do zapłacenia opłaty produktowej.

Za niezłożenie sprawozdania z tytułu opłaty produktowej, baterii i akumulatorów oraz zbiorczych zestawień danych o wytwarzanych odpadach wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierza karę pieniężną w wysokości 500 zł.

Za niezłożenie sprawozdania z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska prawo nie przewiduje kar pieniężnych, jednakże wpłata po terminie, w którym należało uiścić opłatę, skutkuje naliczeniem odsetek podatkowych.

Aby przypomnieć instytucjom oraz firmom o ich obowiązkach związanych z korzystaniem ze środowiska, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego we współpracy z gminami i powiatami rozpoczął akcję informacyjną. Zadaniem lokalnych partnerów jest upowszechnienie informacji w Internecie, mediach lokalnych i przez wywieszenie ogłoszeń.

Wszelkie informacje poświęcone kwestii opłat za korzystanie ze środowiska dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Plakat [581kB]
2012-05-17 15:08:44
ADRESY PUBLICZNYCH PUNKTÓW DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINIE WIELOWIEŚ

LpLokalizacjaTypOsoby odpowiedzialne
1.        Świetlica w Błażejowicach, ul.WiejskaStanowisko komputerowe

Sołtys Edeltrauda Kołodziej tel. 32 23363 84

2.        Świetlica w Borowianach, Wiejska 13Stanowisko komputeroweSołtys Klaudia Kruczektel. 696 853 917
3.        Świetlica w Czarkowie, uL.Wiejska 3Stanowisko komputeroweSołtys  Paweł Sikora tel.500 041 047
4.        Świetlica w Dąbrówceul. GłównaStanowisko komputeroweSołtys Jan Kalka tel. 696 520 924
5.        Świetlica w Radoni,ul. Szkolna 16Stanowisko komputeroweSołtys Mateusz Burda tel. 32 233 63 27
6.        Świetlica w Sierotach, ul.KościelnaStanowisko komputerowemgr Dorota Adamek tel. 32 233 60 28
7.        Gminna Biblioteka Publiczna w Świbiu, ul. Szkolna 1Stanowisko komputerowemgr Renata Zielonka tel. 32 233 60 34
8.        GOK Wielowieś, ul.Główna 47Stanowisko komputeroweDyrektor GOK mgr Stanisław Ścisiewicz; tel. 32 233 60 80
9.        Świetlica w Wiśniczu, ul.Wiejska 36Stanowisko komputeroweSołtys Halina Grochla tel. 32 233 63 00
10.    Świetlica w Zacharzowicachul.Wiejska 55Stanowisko komputeroweSołtys Anna Grala tel. 32 233 42 52
Projekt i wykonanie OSI Go3.pl 2009