• PONE - Program Ograniczania Niskiej Emisji Gminy Wielowieś

    Czy wiesz, że Gmina Wielowieś realizuje Program Ograniczania Niskiej Emisji, w ramach którego istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły efektywne i ekologiczne?

    Dowiedz się wiecej