UWAGA  ROLNICY!
W związku ze zbliżającym się terminem zbioru zbóż, wnioski o szacowanie strat spowodowanych tegoroczną suszą można składać w Urządzie Gminy (ul.Główna 1 , Wielowieś) do dnia 10 lipca 2018r. Straty zgłoszone  po wyznaczonym terminie nie będą  szacowane.


Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs fotograficzny pt.

„Wieś Województwa Śląskiego okiem

...

Już po raz XIX odbędą się Dni Wielowsi – święto całej gminy. W dniach 13-14 sierpnia organizatorzy

...

Gmina Tworóg zaprasza w dniach 27 - 28 sierpnia 2016 r. na Dożynki Gminne. Imprezy odbywać się

...

Sołtys i rada Sołecka w Wiśniczach, przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi,

...

W związku z pojawiającym się wątpliwościami dotyczącymi obowiązku uzyskiwania zezwoleń/pozwoleń na

...