POMOC SUSZOWA - Termin składania wniosków został kolejny raz wydłużony - do 16.11.2018

UWAGA! Termin przetargu na sprzedaż działek budowlanych zlokalizowanych w Czarkowie został przesunięty z 12. listopada na 13. listopada


Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs fotograficzny pt.

„Wieś Województwa Śląskiego okiem

...

Już po raz XIX odbędą się Dni Wielowsi – święto całej gminy. W dniach 13-14 sierpnia organizatorzy

...

Gmina Tworóg zaprasza w dniach 27 - 28 sierpnia 2016 r. na Dożynki Gminne. Imprezy odbywać się

...

Sołtys i rada Sołecka w Wiśniczach, przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi,

...

W związku z pojawiającym się wątpliwościami dotyczącymi obowiązku uzyskiwania zezwoleń/pozwoleń na

...