To nie dotyczy tylko naszej gminy
W większości gmin w Polsce w ostatnim czasie następuje znaczny wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W skali gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów średnio o 50-60%. Wzrost ten wynika ze wzrostu cen, które zaoferowały w nowych przetargach rozstrzyganych przez gminy przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. W nielicznych gminach obowiązują co prawda jeszcze nieco niższe stawki opłat, które zostały określone w poprzednich i jeszcze obowiązujących przetargach, wszystko wskazuje jednak na to, że stawki te, po rozstrzygnięciu nowych przetargów, będą zdecydowanie wyższe.

W dn. 5 lipca 2019 r. w Wodzisławiu Śląskim odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W posiedzeniu tym uczestniczył p. Tomasz Bednarek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przedstawił planowane zmiany w sposobie realizacji programu Czyste Powietrze.

„Złote Gody” to pięćdziesiąta rocznica ślubu. Pół wieku trwania w małżeństwie jest z pewnością powodem do radości i dumy, bo taki staż osiągają nieliczni. Wspólne przeżyte pół wieku stanowi świadectwo wzajemnej dojrzałej miłości, a także doskonały przykład dla obecnych i przyszłych pokoleń w jaki sposób budować więzy rodzinne   i  pielęgnować miłość. Z tej okazji w dniu 21 czerwca 2019 r. w restauracji „Oaza” w Wielowsi odbyła się uroczystość wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" parom, które w 2016 i 2018 roku obchodziły jubileusz 50 - lecia małżeństwa. Aktu dekoracji Jubilatów dokonali Wójt Gminy Wielowieś Pan Ginter Skowronek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Wielowieś Pani Klaudia Pallach. Całości dopełniły życzenia, upominki oraz kwiaty.

Urząd Gminy w Wielowsi informuje, iż z dniem 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie nowe, ogólnopolskie, ujednolicone wzory deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.  Dokumenty te przeznaczone są dla osób fizycznych (informacje) oraz dla osób prawnych (deklaracje), u których powstaje obowiązek podatkowy od dnia 1 lipca b.r.
Jednocześnie informujemy, iż w/w druki będą dostępne na stronie Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne w zakładce formularze.

Wszystkie osoby uczestniczące w programie pn: "Kompleksowe unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w Gminie Wielowieś", a nie posiadające tablicy informacyjnej potwierdzającej udział w programie prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy celem odbioru tablicy i dopełnieniem formalności. W/w tablicę należy odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, pokój nr 20. w terminie do dnia 5 lipca 2019r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie:

  • Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności gospodarczej
  • Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług

Walne zebranie Wielowiejskiej Spółki Wodnej odbędzie się 17. czerwca 2019r. o godz. 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi (ul. Główna 47)

W związku z prognozą IMGW dotyczącą występowania w ciągu najbliższych dni (10-13 oraz 15-16 czerwca) bardzo wysokich temperatur (od 29 °C do 33 °C) przypominamy, że upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem.

BEZPIECZNE ZACHOWANIA

  • unikaj wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia (między 10:00 a 17:00)
  • unikaj nadmiernego nasłonecznienia, opalania, używaj kremów ochronnych
  • chroń dzieci przed nadmiernym przegrzaniem, nasłonecznieniem i odwodnieniem
  • w upalne dni nie zostawiaj w samochodzie dzieci, zwierząt, materiałów łatwopalnych

W dniu 13.06.2019 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Wójt Gminy Wielowieś informuje, że na terenie Gminy Wielowieś w roku 2019 realizowany jest program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C. Program dotyczy możliwości bezpłatnego szczepienia dzieci z rocznika 2016 (zameldowanych na terenie gminy Wielowieś) szczepionkami NEIS VAC-C. Szczepienie jest  dobrowolne – o zaszczepieniu dziecka decydują rodzice /prawni opiekunowie dziecka, którzy w NZOZ podpisują stosowne oświadczenie.
Szczegółowych informacji udziela ośrodek zdrowia „WIELOMED” w Wielowsi tel. 32 233 60 86