Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Zapraszamy do udziału w Feriach z Biblioteką.
Dzieci odwiedzające Bibliotekę dostaną torebkę z jednym z trzech zestawów "zrób to sam".
Zachęcamy do wzięcia udziału i pochwaleniem się zdjęciem z wykonanej pracy pod postem Biblioteki na Facebooku:
https://www.facebook.com/GBPWielowies/photos/a.871607489910039/946693952401392

Szanowni Czytelnicy!
Informujemy, że 24 grudnia (Wigilia) Biblioteka główna w Wielowsi będzie NIECZYNNA, natomiast 31 grudnia (Sylwester) placówka czynna będzie w godz. 8.00 – 16.00.
Za utrudnienia przepraszamy.
Dyrektor i Pracownicy GBP w Wielowsi

Szanowni Czytelnicy!
W dniach 30 listopada – 4 grudnia b.r. Biblioteka w Wielowsi będzie nieczynna w związku z zaplanowaną inwentaryzacją zbiorów.
Zapraszamy w tym czasie do korzystania z naszej Filii w Świbiu.

WÓJT  GMINY  WIELOWIEŚ

informuje, iż
zarządzeniem Nr 349/2020  Wojewoda Śląski powierzył   Urzędowi Stanu Cywilnego w  Pyskowicach wykonywanie  części zadań Urzędu Gminy Wielowieś z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Do dnia 19 listopada 2020r.
Urząd Stanu Cywilnego w Pyskowicach będzie sporządzać  
m.in. akty zgonów,  osób zmarłych na terenie gminy Wielowieś.   
Prosimy mieszkańców Gminy Wielowieś o załatwianie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pyskowicach
tylko spraw pilnych.
Jeżeli załatwienie sprawy nie jest niezbędne, prosimy  o odłożenie jej w czasie.

                                                      z up. Wójta Gminy 
                                                      Gabriela Jastrzembska
                                                      Sekretarz Gminy

Szanowni Mieszkańcy,

 

Informuję, iż z powodu kwarantanny pracowników,

 Urząd Stanu Cywilnego w Wielowsi będzie NIECZYNNY

 w okresie od 16 listopada 2020r. do 19 listopada 2020r.

 

W powyższym okresie nie ma możliwości załatwienia w tut. Urzędzie: spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego, dowodów osobistych, spraw meldunkowych oraz potwierdzenia profilu zaufanego.

 Obecny stan prawny nie przewiduje możliwości wyznaczenia innego kierownika USC lub jego zastępcy. W takim przypadku, wojewoda w drodze zarządzenia wyznacza inny Urząd Stanu Cywilnego, który czasowo przejmie zadania urzędu stanu cywilnego objętego kwarantanną.

 Informacja o wyznaczeniu Urzędu Stanu Cywilnego z ościennej Gminy, który przejmie najpilniejsze sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, należące do naszej kompetencji, w tym m.in. sporządzanie aktów zgonu, zostanie niezwłocznie podana na stronie internetowej www.wielowies.pl i oficjalnym profilu FB gminy Wielowieś.

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

09.11.2020 r. godz. 9.00

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 9.00 do 24.00 dnia 09.11.2020 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 09.11.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

 Więcej: http://bip.wielowies.pl/ugwielowies,a,22204,powiadomienie-o-ryzyku-wystapienia-przekroczenia-poziomu-informowania-dla-pylu-zawieszonego-pm10-w-p.html

Szanowni Czytelnicy!
W związku z zapowiedzianym przez premiera RP zamknięciem dla użytkowników instytucji kultury oraz rekomendacją w tej sprawie Biblioteki Narodowej, informujemy, że w dn. 9 – 27 listopada 2020 r. Biblioteka główna w Wielowsi oraz Filia w Świbiu będą NIECZYNNE dla czytelników.
Przepraszamy za utrudnienia.

Rozstrzygnięcie wakacyjnego konkursu fotograficznego „Dziecko to skarb – nie powierzam ciężkich prac”
Komisja konkursowa Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie wyłoniła 3 zwycięzców, spośród wszystkich prac nadesłanych do konkursu fotograficznego.
Konkurs skierowany był do rolników z województwa śląskiego, a głównym zadaniem było wykonanie ciekawego zdjęcia obrazującego, w jaki sposób dzieci i dorośli mogą bezpiecznie i kreatywnie spędzać wakacje w gospodarstwie rolnym.
Podkreślamy, że takie działania prewencyjne, w formie konkursu, również promują prawidłowe nawyki i zachowania dzieci i dorosłych związane z pracą i zabawą w gospodarstwie rolnym.
Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne i praktyczne nagrody, które zostaną wręczone po uprzednim uzgodnieniu ze zwycięzcami.

Jeśli masz prawo do świadczenia wychowawczego, tzw. 500+, lub do dodatku wychowawczego albo złożyłeś wniosek o te świadczenia, a pracujesz poza granicami Polski, otrzymasz świadczenie w formie bonu. Jeśli Twoje dziecko jest niepełnosprawne, możesz otrzymać dodatkowe świadczenie w formie bonu. Za pomocą bonu możesz zapłacić w Polsce za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK) informuje o wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 lipca 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 23:59.