Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Urząd Gminy Wielowieś informuje, że można zgłaszać kandydatów do nagrody „Wielowiejski Złoty Kłos” za zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i promocji Gminy Wielowieś.
Kandydatów prosimy zgłaszać na wnioskach, których formularze dostępne są w siedzibie Urzędu w pokoju nr 10 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Wypełniony wniosek wraz z klauzulami informacyjnymi należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Wielowieś w terminie do 31 maja 2019 roku.

Klauzula dla kandydata
Klauzula dla wnioskodawcy
Ogłoszenie Wielowiejski Złoty Kłos
Regulamin przyznawania nagród
Wniosek Wielowiejski Złoty Kłos