Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

18 maja 2019 roku w Zespole Pałacowo-Parkowym w Pławniowicach odbędzie się Powiatowy Piknik Rodzinny - Zadbajmy o Swoje Zdrowie. W programie min.:

  • Warsztaty udzielania pierwszej pomocy
  • Pomiar ciśnienia i glukozy
  • Strefa aktywności
  • Strefa urody

Więcej informacji załączonym poniżej plakacie.

Regulamin konkursu na sałatkę owocowo-warzywną