Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

W sobotę 18 maja 2019 roku na placu przy Skansenie w Wielowsi odbędzie się Noc Muzeów. W programie min.:

  • Plener malarski dla dzieci i młodzieży pt.:„Pałac malowany węglem”
  • Odsłonięcie nowego LOGO GOK
  • Prelekcja historyczna „100-lecie Powstań śląskich” autorstwa Grzegorza Kamińskiego
  • Koncert zespołu „SAXÓWKA BAND”

Ponadto słodki bufet.