Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielowsi ogłasza amnestię biblioteczną. Do końca sierpnia 2019 roku można anonimowo oddać zaległe książki.
Bibliotekarze nie upominają osób zwracających książki. Na korytarzu znajduje się specjalne pudełko, do którego Czytelnicy, którzy mimo wszystko wstydzą się spotkać „oko w oko" z bibliotekarzem mogą wkładać nieoddane książki.
W przypadku zagubienia, bądź zniszczenia książki niestety trzeba skontaktować się z bibliotekarzem w celu ustalenia formy rozliczenia (tj. odkupienia zagubionego tytułu lub innego zaliczanego do nowości wydawniczych).