Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Dnia 16 maja 2019 roku odbył się finał konkursu organizowanego przez KRUS. Wygrało gospodarstwo rolne Pani Renaty Wiesner z miejscowości Bieńkowice, w gminie Krzyżanowice, w powiecie raciborskim. 

Etap regionalny rozstrzygnięto w zabytkowych, pięknych wnętrzach historycznej części Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – sali marmurowej. Patronat nad tą częścią wojewódzkiego konkursu objął Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek. Nagrody wręczał gospodarz miejsca, wicewojewoda śląski, Robert Magdziarz. Oprócz wręczanego uczestnikom cennego sprzętu i narzędzi do gospodarstwa domowego, nagrodą były zdjęcia ze słynnego westybulu katowickiego urzędu.
-Dziękujemy Panu Wojewodzie za umożliwienie nam organizacji finału w tym wnętrzu związanym z naszą historią, kulturą i tradycją. To nobilituje nasz konkurs. Świadczy o szacunku wojewody wobec rolników. Dostrzegli to i głośno artykułowali uczestnicy podczas  ubiegłorocznej uroczystości.- powiedział witając gości Piotr Dobosz, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie - Po dzisiejszej uroczystości, na pewno pojawią się postulaty, by stało się to normą. Dlaczego tak zależy nam na konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne? Prewencja jest tańsza od leczenia, od długotrwałej rehabilitacji powypadkowej. Efekty szeroko prowadzonej prewencji, w województwie śląskim są znakomite.„
Wskaźniki wypadkowości pokazują, że w latach 2017-2018 województwo śląskie stało się tym obszarem, gdzie do wypadków w rolnictwie dochodzi najrzadziej na terenie kraju. W ciągu ostatnich dwóch lat, ilość wypadków wyraźnie w województwie śląskim spadła, osiągając za 2018 rok wskaźnik 5,2 wypadków na tysiąc ubezpieczonych rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na terenie województwa śląskiego od 2012 roku liczba wypadków zmniejszyła się o 32,7 proc. A wszystko to w sytuacji najmniej sprzyjających produkcji rolnej uwarunkowań terenowych. Na terenie śląskiego występują obszary górskie, wielkie tereny zurbanizowane, zajęte przez miasta i przemysł. Tutaj ciągniki jeżdżą niekiedy po drogach miejskich. Fabryki i osiedla sąsiadują z polami uprawnymi. 
Jest więc oczywiste, że sytuacja, iż najbezpieczniej w kraju jest w najmniej sprzyjającym miejscu nie powstała bez ludzkiej ingerencji. Znakomite wyniki nie rodzą się same – są skutkiem systematycznej wieloletniej pracy instytucji zajmujących się tutaj rolnictwem: m.in. ODR, ARiMR-u. KRUS-u, PiP-u zwiększającej stan świadomości i wiedzy zajmujących się rolnictwem. Poziom cywilizacyjny, stały kontakt z przemysłem w województwie śląskim zapewne powoduje także wykorzystywanie na szeroką skalę maszyn w rolnictwie.
Pani Renata Wiesner gospodarzy na powierzchni 2,6 hektara. Od 20 lat prowadzi działalność ujętą, według nomenklatury urzędniczej, w „dziale specjalnym produkcji rolnej” – czyli hodowlę kurcząt. W jej halach hodowlanych znajduje się w tej chwili 70 000 sztuk tych zwierząt. W ciągu roku jest w stanie wyhodować 6 rzutów kurcząt, po 70 tys. sztuk w jednym rzucie. Kurnik posiada w pełni zautomatyzowany system karmienia, pojenia, utrzymania temperatury i monitoringu. Do hal wejść nie można, w obawie przez wprowadzeniem chorób. Zautomatyzowane wnętrza, jak i pomieszczenia nafaszerowane maszynami i osprzętem robią duże wrażenie. 
Drugie miejsce przyznano Państwu Annie i Piotrowi Mikołajczyk z miejscowości Czechowice-Dziedzice, w gminie Czechowice-Dziedzice, w powiecie bielskim.
Na trzecim miejscu sklasyfikowano gospodarstwo Pani Barbary Waleczek z miejscowości Mnich, w gminie Chybie, powiat cieszyński.
Do XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, zgłosiło się 14  indywidualnych gospodarstw rolnych z terenu działania Placówki Terenowej KRUS w Katowicach oraz współpracujących Placówek Terenowych w: Rybniku, Raciborzu, Gliwicach, Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu. Oprócz laureatów nie zapomniano nagrodzić pozostałych uczestników konkursu, w którym udział wymaga trochę odwagi od startujących. Podstawą do oceny jest bowiem profesjonalny audyt dokonywany przez specjalistów z PIP, KRUS, ŚODR, Śląskiej Izby Rolniczej. 9 uczestnikom przyznano wyróżnienia. Byli to Edyta Grela z Woli Libertowskiej, w gminie Żarnowiec, w powiecie zawierciańskim; Justyna i Zbigniew Czech z Jeziorowic, w gminie Żarnowiec, w powiecie zawierciańskim; Leszek Adamczyk z Olzy, w gminie Gorzyce, w powiecie wodzisławskim; Dominik Hohenberg z Pniowa, w gminie Toszek, w powiecie gliwickim; Grzegorz Badura z Kieleczek, w gminie Wielowieś, w powiecie gliwickim; Dorota i Adam Cieślar z Dzięgielowa, w gminie Goleszów, w powiecie cieszyńskim; Waldemar Kukla z Jasienicy, w gminie Jasienica, w powiecie bielskim; Grzegorz Krywult z Bielska-Białej, Piotr Gruszka z Żabnicy, w gminie Węgierska Górka, w powiecie żywieckim.
Specjalnie wyróżniono Mariolę i Damiana Walusiów z Tychów oraz Pawła Salamona z miejscowości Połomia, w gminie Mszana, powiat  wodzisławski.
Cenne ngrody dla laureatów i wyróżnionych ufundowali: OR KRUS w Częstochowie, Śląska Izba Rolnicza w Katowicach, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, AGROFUN Ośrodek szkolenia i pozyskiwania środków unijnych w Raciborzu, Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach, Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych.