Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż nie uczestniczy w projekcie budowy elektrowni fotowoltaicznych na terenie Gminy Wielowieś. Wszystkich mieszkańców informujemy, iż wskazane jest aby przed podpisaniem umów dotyczących użyczenia, dzierżawy gruntów firmom zewnętrznym zasięgnąć opinii Radcy Prawnego.