Wójt Gminy Wielowieś wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi zapraszają mieszkańców Gminy Wielowieś i okolicznych miejscowości na ,,XXII Dni Gminy Wielowieś'' które odbędą się w dniach 10.08-11.08.2019r.

www.gaz-system.pl