Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem prac remontowych na przejeździe kolejowym w Wiśniczu – ulica Wiejska (DP 2958S), wprowadza się z dniem 21.08.2019r trasy objazdowe dla autobusu linii nr 152.
Po obsłużeniu przystanku „Świbie Poczta” autobus wykona przejazd ulicami Szkolną w Świbiu i Wolną w Wielowsi a po wjeździe na drogę wojewódzką nr 907 skieruje się w kierunku Błażejowic i Wiśnicza, gdzie na przystanku „Wiśnicze Caritas” włączy się w planową trasę. Trasa objazdowa będzie obowiązywała w obu kierunkach jazdy.
W czasie trwania prac przystanki „Świbie” oraz „Wiśnicze” zostaną wyłączone z obsługi.
Przewidywany termin zakończenia objazdu określony został przez wykonawcę robót na 23.08.2019 r.

W związku z robotami:

- od dnia 21.05.2019 r. od godz. 8:00 do dnia 23.08.2019 r. do godz. 15:00 nastąpi zamknięcie przejazdu w ciągu drogi Wiejskiej w Wiśniczu - DP 2958S;

- od dnia 26.05.2019 r. od godz. 8:00 do dnia 28.08.2019 r. do godz. 15:00 nastąpi zamknięcie przejazdu ul. Szkolnej/Wolnej w Świbiu - DP 2955S;