Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wojewoda podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne. W naszej Gminie dofinansowanie otrzymały biblioteki szkolne zarówno w Świbiu jak i w Wielowsi na łączną kwotę 16 tys. zł. Środki w łącznej kwocie 20 tys. zł ( wymagany był wkład własny Gminy ) będą przeznaczone na zakup książek do Bibliotek szkolnych po podpisaniu umów o dofinansowanie, które będą zawierane po zwiększeniu budżetu wojewody przez Ministra Finansów.