Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

Szanowni Państwo,
w związku z dalszymi działaniami podejmowanymi  celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2  zawiadamiam o przedłużeniu ograniczenia dostępności Urzędu Gminy Wielowieś dla klientów.
Zgodnie z zarządzeniem Nr 83/2020 z dnia 7 maja 2020r.  w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy w  Urzędzie Gminy Wielowieś, w związku ze stanem epidemii ustalam - do odwołania - organizację pracy Urzędu Gminy Wielowieś w następujący sposób:

  1. Rekomenduję załatwianie wszelkich spraw drogą telefoniczną oraz elektroniczną, za pośrednictwem usług internetowych oferowanych przez administrację publiczną, w tym za pośrednictwem:  elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.
  2. Ograniczam bezpośrednią, osobistą obsługę klientów, w tym również w kasie Urzędu,  tylko do spraw pilnych i terminowych, po uprzednim umówieniu terminu, z pracownikiem  Urzędu.
  3. Komórki organizacyjne w Urzędzie Gminy i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych działają w sposób ograniczony do kontaktów telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej (numery telefonów i adresy poczty elektronicznej na stronie internetowej Urzędu).

Lista numerów telefonów do poszczególnych jednostek:
- Urząd Gminy 32 237 85 00
- Ośrodek Pomocy Społecznej 32 237 83 56
- Zespół  Obsługi Placówek 32 237 83 50

Klienci, którzy osobiście przybędą do Urzędu będą obsługiwani wyłącznie na parterze budynku w wyznaczonym do tego stanowisku.

Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek