W dniu 27 stycznia 2017r.  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielowsi odbyła się uroczystość wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie", w dowód uznania tym osobom, które przeżyły 50 lat w związku małżeńskim.
Ten  wyjątkowy jubileusz tzw. „Złotych Godów” obchodzą małżonkowie, którzy 50 lat  temu przyrzekli sobie, że uczynią wszystko, aby ich małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.  Wspólne przeżyte pół wieku stanowi świadectwo wzajemnej dojrzałej miłości, a także doskonały przykład dla obecnych i przyszłych pokoleń w jaki sposób budować więzy rodzinne i  pielęgnować miłość, a także tworzyć grunt pod trwały związek.

Aktu dekoracji Jubilatów  dokonał Wójt Gminy Wielowieś Pan Ginter Skowronek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Wielowieś Pani Róża Rekus.  Całości dopełniły życzenia, upominki oraz kwiaty. Niestety z przyczyn losowych nie wszystkie pary małżeńskie mogły być obecne na tej uroczystości. 

Pary, które w 2016r.  obchodziły jubileusz „Złotych Godów” to:
Państwo  Brygida i Albert Szołtysik
Państwo Maria i Paweł Sitko
Państwo Helga  i Gotfrid  Wons
Państwo Henryka i Józef Paleczek
Państwo Marianna i Piotr Schygulla
Państwo Maria  i Alfred Stiller
Państwo Emma i Mieczysław Olszewscy
Państwo Teresa i Gerard Kociok
Państwo Helena i Jan Kwaśniok.
Państwo Maria  i Lothar Lukasczyk
Państwo Maria i Eryk Strancich.

O półtorej dekady więcej stażu małżeńskiego mają z kolei Państwo Józefa i Czesław Rypel z Wielowsi, którzy świętowali w ubiegłym roku 65-lecie pożycia małżeńskiego. Poza liczną rodziną, życzenia „Żelaznym  Jubilatom”  złożyła także delegacja tutejszego samorządu.

Dostojnym Jubilatom z okazji tych szczególnych jubileuszy pożycia małżeńskiego jeszcze raz składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz najlepsze życzenia spokoju, pomyślności i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia.


Foto: Marek Jarczak