Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych.
W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, od 16 marca 2020 r. ograniczona została możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych i centrali ARiMR. Mimo wprowadzenia obostrzeń Agencja realizowała swoje zadania na bieżąco.

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach od 13 do 20 maja 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje następujących projektów uchwał:

  1. W sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wielowieś na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wielowieś na lata 2018-2022.
  2. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/319/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielowieś.
  3. W sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wielowsi.

Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 84/2020 z dnia 12 maja 2020 r. dostępnego na stronie BIP, w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectw.
Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek

Szanowni Państwo,
w związku z dalszymi działaniami podejmowanymi  celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2  zawiadamiam o przedłużeniu ograniczenia dostępności Urzędu Gminy Wielowieś dla klientów.
Zgodnie z zarządzeniem Nr 83/2020 z dnia 7 maja 2020r.  w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy w  Urzędzie Gminy Wielowieś, w związku ze stanem epidemii ustalam - do odwołania - organizację pracy Urzędu Gminy Wielowieś w następujący sposób:

  1. Rekomenduję załatwianie wszelkich spraw drogą telefoniczną oraz elektroniczną, za pośrednictwem usług internetowych oferowanych przez administrację publiczną, w tym za pośrednictwem:  elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.
  2. Ograniczam bezpośrednią, osobistą obsługę klientów, w tym również w kasie Urzędu,  tylko do spraw pilnych i terminowych, po uprzednim umówieniu terminu, z pracownikiem  Urzędu.
  3. Komórki organizacyjne w Urzędzie Gminy i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych działają w sposób ograniczony do kontaktów telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej (numery telefonów i adresy poczty elektronicznej na stronie internetowej Urzędu).

Lista numerów telefonów do poszczególnych jednostek:
- Urząd Gminy 32 237 85 00
- Ośrodek Pomocy Społecznej 32 237 83 56
- Zespół  Obsługi Placówek 32 237 83 50

Klienci, którzy osobiście przybędą do Urzędu będą obsługiwani wyłącznie na parterze budynku w wyznaczonym do tego stanowisku.

Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek

Uprzejmie zawiadamia się mieszkańców Wielowsi, że w związku z panującą pandemią, w dniach 13 – 15 maja br., w GOK-u przy ulicy Głównej 47 będzie można wpłacać drugą ratę podatku rolnego i od nieruchomości w godzinach od 8.00 do 14.00 i w czwartek dodatkowo od godziny 16.00 do 18.00.
Sołtys Wielowsi
Mateusz Schutz

Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi wznawia zapisy na kolejną serię kursu komputerowego dla SENIORÓW 65+ we współpracy ze ŚLĄSKĄ AKADEMIĄ SENIOR@.
W obecnej sytuacji epidemiologicznej kurs będzie realizowany poprzez formę zdalną. Wszystkim zainteresowanym udzielimy wszystkich wyjaśnień i wskazówek co do jego realizacji.
Zapraszamy!

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wojewoda podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne. W naszej Gminie dofinansowanie otrzymały biblioteki szkolne zarówno w Świbiu jak i w Wielowsi na łączną kwotę 16 tys. zł. Środki w łącznej kwocie 20 tys. zł ( wymagany był wkład własny Gminy ) będą przeznaczone na zakup książek do Bibliotek szkolnych po podpisaniu umów o dofinansowanie, które będą zawierane po zwiększeniu budżetu wojewody przez Ministra Finansów.

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 2020r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Tygodnikiem Katolickim "Niedziela" i wydawnictwem Ewerro sp. z o.o. zaprasza do udziału w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci pn. "Twoja ulubiona opowieść biblijna". Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.
Konkurs rokrocznie uzyskuje większe uznanie, co przekłada się na rosnącą liczbę uczestników. W poprzedniej edycji Konkursu zgłoszonych zostało kilka tysięcy prac wykonanych przez dzieci z całej Polski.
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej obrazującej ulubioną scenę ze Starego lub Nowego Testamentu. Konkurs łączy w sobie cechy konkursu plastycznego z propagowaniem wiedzy o Piśmie Świętym. Na laureatów czekają ciekawe nagrody, na czele z publikacją 12 (4 z każdej kategorii wiekowej) nagrodzonych prac w wyjątkowym kalendarzu na rok 2021.

4.05.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wielowsi i filia w Świbiu zostają otwarte.

Godziny pracy:
Biblioteka w Wielowsi
Pon.- Czw.:  9.00- 17.00
Pt. 9.00-15.00
Filia w Świbiu
Pon.  12.30 –18.00
Śr.     12.30 - 19.00
Pt.     11.00 - 17.00

Urząd Gminy Wielowieś informuje, że można zgłaszać kandydatów do nagrody „Wielowiejski Złoty Kłos” za zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i promocji Gminy Wielowieś.
Kandydatów prosimy zgłaszać na wnioskach, których formularze dostępne są poniżej. Wypełniony wniosek wraz z klauzulami informacyjnymi należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Wielowieś w terminie do 15 czerwca 2020 roku.
WZK2020_Wniosek.pdf
WZK2020_Klauzula_dla_kandydata.pdf
WZK2020_Klauzula_dla_wnioskodawcy.pdf
WZK2020_Regulamin.pdf