Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż nie uczestniczy w projekcie budowy elektrowni fotowoltaicznych na terenie Gminy Wielowieś. Wszystkich mieszkańców informujemy, iż wskazane jest aby przed podpisaniem umów dotyczących użyczenia, dzierżawy gruntów firmom zewnętrznym zasięgnąć opinii Radcy Prawnego.

Dnia 16 maja 2019 roku odbył się finał konkursu organizowanego przez KRUS. Wygrało gospodarstwo rolne Pani Renaty Wiesner z miejscowości Bieńkowice, w gminie Krzyżanowice, w powiecie raciborskim. 

22 maja 2019 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” organizuje spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla beneficjentów zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD. Zakres tematyczny to: P.2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielowsi ogłasza amnestię biblioteczną. Do końca sierpnia 2019 roku można anonimowo oddać zaległe książki.
Bibliotekarze nie upominają osób zwracających książki. Na korytarzu znajduje się specjalne pudełko, do którego Czytelnicy, którzy mimo wszystko wstydzą się spotkać „oko w oko" z bibliotekarzem mogą wkładać nieoddane książki.
W przypadku zagubienia, bądź zniszczenia książki niestety trzeba skontaktować się z bibliotekarzem w celu ustalenia formy rozliczenia (tj. odkupienia zagubionego tytułu lub innego zaliczanego do nowości wydawniczych).

W sobotę 18 maja 2019 roku na placu przy Skansenie w Wielowsi odbędzie się Noc Muzeów. W programie min.:

 • Plener malarski dla dzieci i młodzieży pt.:„Pałac malowany węglem”
 • Odsłonięcie nowego LOGO GOK
 • Prelekcja historyczna „100-lecie Powstań śląskich” autorstwa Grzegorza Kamińskiego
 • Koncert zespołu „SAXÓWKA BAND”

Ponadto słodki bufet.

18 maja 2019 roku w Zespole Pałacowo-Parkowym w Pławniowicach odbędzie się Powiatowy Piknik Rodzinny - Zadbajmy o Swoje Zdrowie. W programie min.:

 • Warsztaty udzielania pierwszej pomocy
 • Pomiar ciśnienia i glukozy
 • Strefa aktywności
 • Strefa urody

Więcej informacji załączonym poniżej plakacie.

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach komputerowych przygotowujących do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL i/lub językowych TGLS (angielski / niemiecki / francuski) dla osób, które spełniają poniższe kryteria:

 • w wieku 25+
 • zamieszkujących teren woj. śląskiego
 • zatrudnionych
 • chcących podnieść swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy.

Zgodnie z art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1945, ze zm.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081, ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą  Nr XXI/193/2017 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 lipca 2017r., w sprawie przystąpienia  do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś, zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 maja 2019 roku do 17 czerwca 2019 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Wielowieś,  ul. Główna 1, 44 – 187 Wielowieś, pokój nr 20, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do środy w godz. od 7:00 do 15:00, w czwartek od godz. 7:00 do 17:00 oraz w piątek od godz. 7:00 do 13:00.

Urząd Gminy Wielowieś informuje, że można zgłaszać kandydatów do nagrody „Wielowiejski Złoty Kłos” za zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i promocji Gminy Wielowieś.
Kandydatów prosimy zgłaszać na wnioskach, których formularze dostępne są w siedzibie Urzędu w pokoju nr 10 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Wypełniony wniosek wraz z klauzulami informacyjnymi należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Wielowieś w terminie do 31 maja 2019 roku.

Klauzula dla kandydata
Klauzula dla wnioskodawcy
Ogłoszenie Wielowiejski Złoty Kłos
Regulamin przyznawania nagród
Wniosek Wielowiejski Złoty Kłos

Księgarnie Tak Czytam w Katowicach i Gliwicach zapraszają do udziału w wielkiej zbiórce książek. Wspólnie możemy stworzyć biblioteki dla osób chorych i potrzebujących.

Organizator: Fundacja Zaczytani.org
Miejsce zbiórki: Księgarnia TAK Czytam w Katowicach (3-go Maja 13) oraz Księgarnia TAK Czytam w Gliwicach (Zwycięstwa 34).
Czas zbiórki: 23.04-26.05.2019