Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach komputerowych przygotowujących do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL i/lub językowych TGLS (angielski / niemiecki / francuski) dla osób, które spełniają poniższe kryteria:

  • w wieku 25+
  • zamieszkujących teren woj. śląskiego
  • zatrudnionych
  • chcących podnieść swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy.

Zgodnie z art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1945, ze zm.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081, ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą  Nr XXI/193/2017 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 lipca 2017r., w sprawie przystąpienia  do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś, zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 maja 2019 roku do 17 czerwca 2019 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Wielowieś,  ul. Główna 1, 44 – 187 Wielowieś, pokój nr 20, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do środy w godz. od 7:00 do 15:00, w czwartek od godz. 7:00 do 17:00 oraz w piątek od godz. 7:00 do 13:00.

Urząd Gminy Wielowieś informuje, że można zgłaszać kandydatów do nagrody „Wielowiejski Złoty Kłos” za zasługi i osiągnięcia dla rozwoju i promocji Gminy Wielowieś.
Kandydatów prosimy zgłaszać na wnioskach, których formularze dostępne są w siedzibie Urzędu w pokoju nr 10 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Wypełniony wniosek wraz z klauzulami informacyjnymi należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy Wielowieś w terminie do 31 maja 2019 roku.

Klauzula dla kandydata
Klauzula dla wnioskodawcy
Ogłoszenie Wielowiejski Złoty Kłos
Regulamin przyznawania nagród
Wniosek Wielowiejski Złoty Kłos

Księgarnie Tak Czytam w Katowicach i Gliwicach zapraszają do udziału w wielkiej zbiórce książek. Wspólnie możemy stworzyć biblioteki dla osób chorych i potrzebujących.

Organizator: Fundacja Zaczytani.org
Miejsce zbiórki: Księgarnia TAK Czytam w Katowicach (3-go Maja 13) oraz Księgarnia TAK Czytam w Gliwicach (Zwycięstwa 34).
Czas zbiórki: 23.04-26.05.2019

Informujemy, iż 17 maja 2019 roku odbędzie się „Dzień Osób z Niepełnosprawnością". W siedzibie Oddziału ZUS w Zabrzu (sala konferencyjna) odbędzie się uroczystość w ramach, której przeprowadzone zostaną wykłady i spotkania związane z promowaniem aktywności osób niepełnosprawnych.
Podczas wydarzenia w godzinach od 9.00 do 14.00  będą dostępne stoiska informacyjne z zakresu poradnictwa i wsparcia dla osób niepełnosprawnych. 

Harmonogram Dnia Osób z Niepełnosprawnością
Plakat Dzień Osób Niepełnosprawnych

Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi został partnerem Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach w projekcie "Śląskie Digitarium" - kompleksowego systemu do digitalizacji, upowszechniania i prezentacji zasobów kultury województwa śląskiego. Przenosimy do internetu historię regionu. Zrób to z nami - przyjdź ze swoją historią. Może nią być książka, fotografia, pamiątka rodzinna, artefakt, opowieść, zwyczaj, tradycja, wspomnienie. Więcej informacji na https://rik.katowice.pl/obserwatorium/mobidig-mobilne-centrum-digitalizacji/

W Knurowie, Pyskowicach, Sośnicowicach, Toszku, Gierałtowicach, Pilchowicach i Rudzińcu oraz Wielowsi czyli w  Powiecie Gliwickim knurowskie Stowarzyszenie Cztery Pory Roku (SCPR) zaprasza do współpracy przy przeciwdziałaniu mowie nienawiści. W jaki sposób? Poniżej niezbędne informacje.

Sobota, 26. stycznia 2019r. godz. 19.00
Hala Gimnazjum (Wielowieś, ul. Zamkowa 24)
Wstęp 100zł od osoby z konsumpcją
Rezerwacja biletów: kom. 695 637 686
Organizatorzy: GOK Wielowieś, Firma Jatta, Cider Records

Powiat Gliwicki, Gmina Toszek i Rada Sołecka Ciochowic zapraszają na XX Powiatowe Dożynki Powiatu Gliwickiego i Gminy Toszek, które odbędą się w niedzielę, 2 września 2018 r. w Ciochowicach na ul. Szkolnej 19 (przy siedzibie LKS "Przyszłość".

Sołtys, Rada Sołecka w Świbiu, Władze Samorządowe Gminy Wielowieś, przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi zapraszają na XXVIII Dożynki Gminy Wielowieś, które odbędą się 2 września 2018 r. w Świbiu na boisku LKS "Naprzód" przy ul. Sportowej 52.
Więcej informacji na załączonym plakacie.