Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wielowsi. Powierzenie stanowiska nastąpi z dniem 1 września 2019r.
Zarządzenie, treść ogłoszenia o konkursie, określającego szczegółowe wymagania od kandydatów, termin i formę składanych dokumentów, stanowi załącznik publikowany poniżej.
z83_2019.pdf