Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Uczniowie klas trzecich  szkół podstawowych z Gminy Wielowieś będą przebywać w roku szkolnym 2019/2020  na zielonej szkole w Jastrzębiej Gorze, woj. pomorskie. Ogółem pojedzie 56 uczniów. Ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi pojedzie 36 dzieci, natomiast ze Szkoły Podstawowej im. Literatów Dziecięcych w Świbiu pojedzie 20 dzieci. Uczniowie będą  przebywać w Ośrodku Wczasowym „ZEW MORZA” od 07 do 20 września 2019 roku.
Podczas pobytu będzie realizowany program profilaktyki zdrowotnej.

Wyjazd do miejscowości czystych ekologicznie oraz korzystanie z naturalnych inhalacji jodowych, podczas spacerów nadmorskich i czynnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu, wzmocni organizmy dzieci oraz podniesie ich świadomość ekologiczną. Ośrodek zapewnia uczniom zdrowe i smaczne wyżywienie. Wyjazd na zieloną szkołę nauczy dzieci samodzielności, współdziałania w grupie, szacunku do przyrody, umiejętności czynnego wypoczywania. Dla wielu uczniów będzie to pierwszy wyjazd  nad morze.
Wyjazd na zieloną szkołę w terminie od 07.09. do 20.09.2019 roku został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach.