Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Informujemy że do dnia 24 maja 2020r. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w naszych placówkach oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ponadto informujemy, że zostały ustalone nowe terminy egzaminu ósmoklasisty, które mają się odbyć w dniach do 16 do 18 czerwca 2020r. zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25.04.2020r.