Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Wójt Gminy Wielowieś po konsultacjach z Dyrektorami oraz przeprowadzeniu w dniu 29.05.2020r. badań na obecność Koronawirusa wśród pracowników placówek oświatowych w gminie Wielowieś, podjął decyzję o wznowieniu od 1. czerwca 2020 r. zajęć w Przedszkolach oraz Szkołach Podstawowych w klasach I- III. Dyrektorzy Zespołów Szkolno - Przedszkolnych przy pomocy wychowawców poszczególnych grup dzieci oraz klas w Szkołach Podstawowych zgromadzili informację dot. liczby dzieci, które skorzystają z zajęć opiekuńczych w Przedszkolach oraz Szkołach. Dla dzieci dojeżdżających będzie zapewniony również transport według rozkładu funkcjonującego przed zamknięciem placówek. Pracownicy świadczący usługę dowozu oraz opiekę w czasie dowozu również zostali poddani badaniom na obecność Koronawirusa.

Dyrektorzy dostosowali placówki do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu poprzez opracowali procedury na podstawie zaleceń przekazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, zakupiono niezbędne środki higieniczne, ochronne oraz dezynfekujące. Ponadto Wojewoda Śląski przekazał dla nowo uruchamianych placówek płyny dezynfekujące z przeznaczeniem do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz maseczki jednorazowe. Oprócz przygotowywania się pracowników przedszkoli i szkół do bezpiecznego przyjęcia dzieci, o kilku zasadach powinni pamiętać także rodzice i opiekunowie:

Nie ukrywaj informacji o stanie zdrowia swojego dziecka, a jeśli czuje się nie najlepiej – niech pozostanie w domu. Nie przyprowadzaj dziecka do przedszkola także wtedy, jeśli w Waszym domu obowiązuje kwarantanna.

Przypomnij także o podstawowych zasadach higieny – częstym myciu rąk, niedotykaniu oczu ust i nosa, nie podawaniu ręki koleżankom i kolegom, a także zasłanianiu twarzy łokciem podczas kichania i kaszlu.

Każde dziecko ma swoją ukochaną zabawkę, którą chciałoby zabrać do przedszkola. Wytłumacz, dlaczego tym razem nie powinno tego robić, a pluszak lub samochodzik powinien pozostać w domu.

Wszystkie szczegóły i dodatkowe informacje znajdują się na stronach internetowych Zespołów Szkolno - Przedszkolnych w Świbiu oraz w Wielowsi.