Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

W dniach 16-18 czerwca 2020r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielowsi 31 uczniów przystąpi do egzaminów ósmoklasisty. W pierwszym dniu odbędzie się egzamin z języka polskiego, w drugim z matematyki natomiast w trzecim z wybranego języka obcego. W każdym dniu egzamin rozpocznie się o godz. 9:00. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia oraz satysfakcji z osiągniętych wyników. Jest to pierwszy poważny egzamin w życiu dla wszystkich zdających. Jeszcze raz POWODZENIA ÓSMOKLASIŚCI !!!