Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

W dniu 10.07.2020r. Wójt Gminy Wielowieś przyznał stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, mających siedzibę na terenie Gminy Wielowieś. Łącznie 33 uczniów otrzymało Stypendium Wójta Gminy Wielowieś, a kwota przeznaczona na wypłatę stypendium wyniosła łącznie 28 400,00 zł i w całości została wyasygnowana z budżetu Gminy. Rodzicom zostaną przekazane listy gratulacyjne, a wypłata stypendium będzie zrealizowana w najbliższym tygodniu.
"Serdeczne słowa uznania i podziękowania dla tegorocznych stypendystów za sumienność w wypełnianiu uczniowskich obowiązków. Wasze zaangażowanie w naukę i wzorowe zachowanie jest wzorem dla innych oraz zapewnieniem o godnym reprezentowaniu szkoły oraz Gminy Wielowieś. Dziękuję Wam za trud, a Rodzicom i Opiekunom składam podziękowania za Wasze wzorowe wychowanie." - powiedział Wójt Gminy Wielowieś - Ginter Skowronek