Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

W dniu 31.08.2020r. Zastępca Wójta Gminy Wielowieś Pan Zygfryd Stróżyk przekazał zakupione laptopy wraz z akcesoriami Dyrektorom szkół podstawowych w Wielowsi oraz w Świbiu. Zakup sprzętu został zrealizowany ze środków pochodzących z programu "Zdalna szkoła +" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Zakupiony sprzęt posłuży do wykorzystania zarówno w trybie stacjonarnym jak i w razie potrzeby w trybie zdalnym.

 

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 54 999,90 zł, w całości pochodzącemu ze środków Unijnych, do szkół podstawowych na terenie Gminy Wielowieś trafił sprzęt komputerowy zaspokajający potrzeby uczniów. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Powyższy projekt jest kolejnym po "Zdalnej Szkole" projektem, w którym uczestniczy Gmina Wielowieś. Poprzednie dofinansowanie wyniosło 59 999,66 zł i w całości pochodziło ze środków Unijnych.