Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.
Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Materiały są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Już wkrótce będziecie wybierać szkołę średnią. Zapewne część spośród Was z namysłem zerka w stronę Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach.
Dlatego dziś przedstawiamy ofertę, którą dla Was przygotowała ta placówka.
Szkoła zachęca do wyboru technikum w zawodzie technik logistyk/spedytor. Trudno znaleźć lepsze warunki do nauczania tych specjalności niż w „Konopnickiej”. Uczniowie technikum będą uczyć się w dwóch najnowocześniejszych w regionie pracowniach nauki zawodu. Czego tam nie będzie - nowoczesne komputery, profesjonalne oprogramowanie, kolektory danych, czytniki kodów kreskowych i wiele innego specjalistycznego wyposażenia - wszystko już czeka!
Dodatkowo właśnie powstaje nowoczesne laboratorium do nauki języków obcych wyposażone w indywidualne stanowiska uczniowskie ze słuchawkami. Brzmi coraz lepiej? A pamiętajcie też, że obecnie zawody logistyka lub spedytora są zaliczane do zawodów deficytowych. Oznacza to, że logistycy i spedytorzy są rozchwytywani na rynku pracy i oferuje się im bardzo dobre wynagrodzenie.
Jeśli ktoś myśli o liceum to tutaj wybór jest ogromny, szkoła oferuje 4 profile: klasę wojskową, medyczna, humanistyczna oraz politechniczną. A na uczniów myślących o szybkim zdobyciu zawodu czeka szkoła branżowa, kształcąca w 15 różnych zawodach.
Po lekcjach natomiast szkoła proponuje koła zainteresowań, oprócz kół naukowych możecie zapisać się do koła muzycznego (zespół młodzieżowy, w tym nauka gry na instrumentach), koła plastycznego lub koła turystycznego. Jak sami widzicie oferta jest bardzo ciekawa.
Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na www.zsme.edu.pl w zakładce „rekrutacja”.

Drodzy Państwo !
W związku z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach otrzymanymi w dniu 12.05.2020r. stosując zasadę ostrożności, po konsultacji z Dyrektorami Zespołów Szkolno – Przedszkolnych z terenu Gminy Wielowieś informuję, że w dalszym ciągu Przedszkola w Wielowsi oraz w Świbiu pozostaną zamknięte. W porównaniu do danych z dnia 05.05.2020r. wzrosła liczba zachorowań w Polsce z ponad 14 000 do ponad 17 000, w tym, w samym województwie śląskim z ponad 2 750 zakażeń do 4 400, co w dalszym ciągu stanowi największą ilość wśród wszystkich województw w kraju. Obecnie problemem jest wykonanie badań pracownikom Przedszkoli w związku z sytuacją w górnictwie i licznymi przypadkami zachorowań pracowników kopalń. Bez zdiagnozowania wszystkich osób, które będą miały kontakt z dziećmi uruchomienie placówek jest niemożliwe.
Informacja o podjęciu decyzji o uruchomieniu placówek będzie przekazana wszystkim rodzicom z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.
Ginter Skowronek
Wójt Gminy Wielowieś

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 59 999,66 zł, na którą składa się dotacja ze środków Unijnych w wysokości 50 777,71 zł oraz środków krajowych w wysokości 9 221,95 zł do szkół podstawowych na terenie Gminy Wielowieś trafił sprzęt komputerowy zaspokajający potrzeby uczniów. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W załączeniu plakat informacyjny o wysokości przyznanego dofinansowania ze środków Unijnych.  

Drodzy Państwo !
Kierując się odpowiedzialnością i troską o bezpieczeństwo naszych dzieci, po konsultacjach z dyrektorami placówek szkolno-przedszkolnych podjąłem decyzję, że przedszkola pozostaną nadal zamknięte.
W ubiegłym tygodniu, podczas konferencji prasowej, Premier Rządu Mateusz Morawiecki przekazał informację o otwarciu, od 6 maja bieżącego roku żłobków i przedszkoli, pozostawiając jednocześnie ostateczną decyzję samorządom. W ślad za tym wystąpieniem ukazują się szczegółowe wytyczne w sprawie wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Główny Inspektorat Sanitarny. Wytyczne nakładają na samorząd, dyrektorów placówek, jak również rodziców szereg obowiązków, które należy spełnić w związku z funkcjonowaniem przedszkola. Oczywiście przekazane wytyczne są do spełnienia. To tylko kwestia odpowiedniej ilości czasu i odpowiednich środków finansowych. Uważam jednak, że w obecnej sytuacji nie to jest rzeczą najważniejszą.
Kiedy 11 marca podejmowano decyzję o zamykaniu placówek oświatowych, w całym kraju liczba stwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem wynosiła 31. Dziś stwierdzonych zakażeń mamy ponad  14 000, w tym w samym województwie śląskim ponad 2750 zakażeń, co stanowi największą ilość wśród wszystkich województw w kraju. Wirus pochłonął 700 ofiar śmiertelnych.
Jako wójt, ale także rodzic oraz dziadek zadaję sobie pytanie, czy w tych warunkach podjąłbym decyzję o wysłaniu swego dziecka czy wnuczka do przedszkola. Z takim samym  pytaniem podczas minionego weekendu zwrócili się do RODZICÓW wychowawcy grup przedszkolnych z całej naszej gminy. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że zdecydowana większość rodziców w obecnej sytuacji nie decyduje się na posłanie swych pociech do przedszkola. Odpowiedzialność i bezpieczeństwo, właśnie tym kieruję się w chwili obecnej.
Tymczasem wraz z dyrekcją i pracownikami naszych szkół i przedszkoli zaczynamy przygotowania do spełnienia wszystkich wytycznych wynikających z zaleceń służb sanitarnych tak, by we WŁAŚCIWYM czasie być gotowym do podjęcia decyzji o uruchomieniu placówek. Informacja w tym zakresie będzie przekazana wszystkim rodzicom z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.
Ginter Skowronek
Wójt Gminy Wielowieś

W związku z informacją ogłoszoną przez Premiera na dzisiejszej konferencji prasowej dot. otwarcia niektórych instytucji kultury w tym bibliotek ( od 04.05. ) oraz przedszkoli ( od 06.05. ) informujemy, że w związku z licznymi znakami zapytania w zakresie, jak miałyby funkcjonować bezpiecznie te placówki, zwróciliśmy się do Stacji Sanitarno Epidemiologicznej o wytyczne dot. " nowego systemu sanitarnego " o którym była mowa w wystąpieniu Premiera. Po otrzymaniu ww wytycznych niezwłocznie poinformujemy mieszkańców kiedy i na jakich zasadach placówki będą dostępne dla mieszkańców.

Informujemy że do dnia 24 maja 2020r. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w naszych placówkach oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ponadto informujemy, że zostały ustalone nowe terminy egzaminu ósmoklasisty, które mają się odbyć w dniach do 16 do 18 czerwca 2020r. zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25.04.2020r.

Gmina Wielowieś w ramach projektu Zdalna Szkoła zakupiła sprzęt o wartości 60 tys. zł. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych i zaopatrzenie zarówno nauczycieli jak i uczniów w sprzęt niezbędny do ich realizacji. Obecnie Gmina Wielowieś jest w trakcie przekazywania sprzętu Dyrektorom szkół podstawowych z terenu Gminy Wielowieś, którzy z kolei rozdysponują go zgodnie z potrzebami wśród nauczycieli i uczniów w swoich szkołach. Projekt jest finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 - 2020.

Brak zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w szkołach i przedszkolach do 10.04.2020r.  Uczniowie nie przychodzą do przedszkola, szkoły, placówki oświatowej. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań. Szczegóły zostaną przekazane wszystkim zainteresowanym przez Dyrektorów placówek.

Decyzją Wójta Gminy Wielowieś Gminna Biblioteka Publiczna w Wielowsi i Filia w Świbiu będą nieczynne od 13. do 25.03.2020 r.