Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

Informacja dotycząca rekrutacji uczniów do placówek oświatowych dla których Organem Prowadzącym jest Gmina Wielowieś na rok szkolny 2018/2019
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.) do końca stycznia 2018 r. zostaną podane do publicznej wiadomości informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych w zakresie:

  • terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów
  • kryteriów postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia określonych wymagań oraz liczby punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów.
    Informacje dotyczące rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej właściwej terytorialnie dla ucznia szkoły oraz Gminy Wielowieś.

Wójt Gminy Wielowieś przyznał po raz kolejny stypendia szkolne uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie gminy. Poniżej prezentujemy treść decyzji oraz listę stypendystów. Uczniom i ich rodzicom gratulujemy!

Miło nam poinformować, że nauczyciel naszej Gminy Pani Wioletta Łakomy - nauczyciel języka niemieckiego Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi zajęła III miejsce w powiecie gliwickim w plebiscycie "Dziennika Zachodniego" NAUCZYCIEL NA MEDAL. Tym samym Pani Wioletta awansowała do etapu wojewódzkiego. Zachęcamy do oddania głosu w formie SMS!!!
SMS o treści DN.763 na numer 72355  GŁOSOWANIE TRWA DO PIĄTKU 24.11.2017 DO GODZINY 22.30

Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”. Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza nabór na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Wielowieś znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Uczniowie klas trzecich  szkół podstawowych z Gminy Wielowieś będą przebywać w roku szkolnym 2017/2018  na zielonej szkole w Jastrzębiej Gorze, woj. pomorskie. Ogółem pojedzie 68 uczniów. Ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi pojedzie 33 dzieci i spędzą dwa tygodnie w Domu Wczasowym „VIS” w okresie od 10 września do 23 września 2017 roku. Z kolei ze Szkoły Podstawowej im. Literatów Dziecięcych w Świbiu 35 dzieci będzie przebywać w Ośrodku Wczasowym „SAWANA” od 09 do 22 września 2017 roku.

Wójt Gminy Wielowieś przyznał po raz kolejny stypendia szkolne uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie gminy. Poniżej prezentujemy treść decyzji oraz listę stypendystów. Uczniom i ich rodzicom gratulujemy!

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielowsi i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świbiu.
Więcej informacji znajduje się w Zarządzeniu Nr 64/2017 opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.wielowies.pl/ugwielowies/Article/get/id,19296.html

Urząd Gminy Wielowieś serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się dnia 7 grudnia 2016r. (środa) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi z udziałem przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach oraz Powiatowego Biura ARiMR w Pyskowicach.
W czasie szkolenia omówienie zostaną ważne zagadnienia:
- zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (afrykański pomór świń i zgnilec amerykański pszczół), ocena skuteczności działań zapobiegawczych    oraz promocja bioasekuracji gospodarstw,
- możliwości ubiegania się o dofinansowanie, dotacje, dopłaty do produkcji rolnej przez rolników i zainteresowanych domowników w latach 2017-2020.

Burmistrz Toszka, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Pyskowicach, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach i Śląska Izba Rolnicza serdecznie zapraszają na szkolenie dla rolników, a w szczególności dla hodowców trzody chlewnej, które odbędzie się w dniu 4 listopada 2016 roku o godzinie 10:00, w Centrum Kultury "Zamek w Toszku" (ul. Zamkowa 10).