Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX Indywidualnych Mistrzostw Powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym - 2019, które Powiat Gliwicki organizuje we współpracy z Miastem Pyskowice oraz Uczniowskim Klubem Sportowym Feniks z Pyskowic w Hali im. Huberta Wagnera w Pyskowicach, przy ul. Strzelców Bytomskich 1a, w sobotę, 12 października 2019 roku od godz. 10.00. Szczegóły na plakacie!
tenis2019-plakat.pdf
tenis2019-regulamin.pdf
tenis2019-oswiadczenie.pdf
tenis2019-zgoda_na_udzial_dziecka.pdf