Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Informujemy, że od 04.05. 2020r. w ograniczonym zakresie będzie otwarty kompleks boisk Orlik. Obiekt czynny będzie od godz. 17:00 do 20:00 w dni powszednie zgodnie z harmonogramem umieszczonym na terenie obiektu oraz dostępnym na stronie internetowej oraz na facebooku. Na terenie obiektu może przebywać jednocześnie maksymalnie 6 osób. Szczegóły dotyczące zasad bezpieczeństwa oraz czasu przebywania na obiekcie przekażą animatorzy na miejscu. Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązuje zakaz przemieszczania się dzieci do lat 13 bez opieki osoby dorosłej.