POMOC SUSZOWA - Termin składania wniosków został wydłużony do 31.10.2018

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielowieś http://bip.wielowies.pl/ugwielowies/Article/get/id,19699.html  umieszczone zostały informacje dotyczące naboru wniosków od mieszkańców gminy Wielowieś w ramach projektu „parasolowego” z zakresu odnawialnych źródeł energii.