Informujemy, że Gmina Wielowieś realizuje Program Ograniczania Niskiej Emisji, w ramach którego istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły efektywne i ekologiczne. Wniosek o dofinansowanie należy po wypełnieniu złożyć w Urzędzie Gminy Wielowieś. Program realizowany będzie do końca 2022 roku. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zamieszczonym poniżej Regulaminem określającym zasady wymiany źródeł ciepła.

Przewodnik dla uczestników PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI DLA GMINY WIELOWIEŚ
Regulamin realizacji Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Wielowieś
Wniosek o włączenie do "Programu ograniczenia emisji dla Gminy Wielowieś