Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

W dniu 23 kwietnia 2019 r. o godzinie 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 14.03.2019 r.
 3. Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wielowieś.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Stacji Opieki Caritas w Wielowsi w roku 2018.
 5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 w Gminie Wielowieś.
 6. Przyjęcie sprawozdania z obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wielowieś w 2018 roku.
 7. Przyjęcie sprawozdania Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r. w Gminie Wielowieś.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielowieś (druk nr 46).
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wielowieś na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji (druk nr 47).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa (druk nr 48).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/2015 z dnia 29 października 2015 r. dotyczącej wprowadzenia opłaty targowej i określenia jej stawki (druk nr 49).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2025 (druk nr 50).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2019 (druk nr 51).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (druk nr 52).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla hospicjum w Gliwicach (druk nr 53).
 16. Informacja Wójta o działaniach podjętych w okresie od ostatniej Sesji.
 17. Sprawy różne, wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad Sesji.