Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Wójt Gminy Wielowieś informuje, że na terenie Gminy Wielowieś w roku 2019 realizowany jest program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C. Program dotyczy możliwości bezpłatnego szczepienia dzieci z rocznika 2016 (zameldowanych na terenie gminy Wielowieś) szczepionkami NEIS VAC-C. Szczepienie jest  dobrowolne – o zaszczepieniu dziecka decydują rodzice /prawni opiekunowie dziecka, którzy w NZOZ podpisują stosowne oświadczenie.
Szczegółowych informacji udziela ośrodek zdrowia „WIELOMED” w Wielowsi tel. 32 233 60 86