Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

W związku z rozpowszechnianiem na terenie Gminy Wielowieś nieprawdziwych informacji na temat braku możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej na terenie tej gminy oraz masowym rozpowszechnianiem materiałów o treści „Rozmieszczenie wiatraków. Zaznaczony obszar – zakaz budowania domów”, Urząd Gminy Wielowieś informuje iż, informacje te nie są zgodne z faktycznym stanem prawnym. wprowadzają w błąd oraz służą wywołaniu niepotrzebnych negatywnych emocji  oraz sieją niepokój.
Urząd gminy informuje, iż cała powierzchnia gminy Wielowieś pokryta jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zatem o ile zabudowa mieszkaniowa lub inna jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego to kryterium odległościowe „10 razy wysokość elektrowni” nie obowiązuje przy wydawaniu decyzji pozwolenie na budowę dla takich inwestycji, co oznacza, że na terenach przeznaczonych pod budowę przepisy nie przewidują zakazów realizacji budynków po wybudowaniu elektrowni wiatrowych.
Biorąc powyższe pod uwagę, poinformować należy także, że w stosunku do osób przekazujących informacje niezgodne z prawdą mogą zostać podjęte czynności przewidziane prawem w tym kodeksem karnym.