Rada Sołecka i Sołtys serdecznie zapraszają na Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Czarków, które odbędzie się w dniu 20 września 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Czarkowie o godzinie 19:00
Tematem zebrania będą następujące punkty:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania. 
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania wiejskiego.
4. Podział funduszu sołeckiego na 2020 r. (propozycje) i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
5. Zmiany w podziale funduszu sołeckiego na 2019 r. i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
6. Sprawy bieżące miejscowości Czarków oraz wolne wnioski.
7. Zakończenie spotkania.   
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 10 uprawnionych mieszkańców sołectwa,  zebranie odbędzie się w drugim  terminie, tj. po upływie 10 minut od pierwszego terminu.

Sołtys Sołectwa Czarków - Irena Szołtysek