Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Informujemy, że Gmina Wielowieś realizuje Program Ograniczania Niskiej Emisji, w ramach którego istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na kotły efektywne i ekologiczne. Istnieje jeszcze możliwość dofinansowania w roku bieżącym – osoby, które zdecydują się  na wymianę proszone są o kontakt z tut. Urzędem tel 32 237 85 00.
Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek