Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że w dniach 28.10.2020 – 6.11.2020 działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron z powodu kwarantanny pracowników. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59 w dniach:
poniedziałek (02.11.2020) od 7:00 do 15:00, środa (04.11.2020) od 7:00 do 15:00, piątek (06.11.2020) od 7:00 do 13:00

W dniu 12.03.2020 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Wielowieś z dnia 20 lutego 2020 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w roku 2019.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z siedzibą w Sierotach za 2019r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielowieś w 2020 roku''.(druk 133)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk 134)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk 135)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025 (druk nr 136)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wielowieś na rok 2020 (druk nr 137).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie „Wdrożenie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku układów technologicznych użytkowania energii poprzez wymianę opraw oświetleniowych, oświetlenia pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Świbiu przy ul. Szkolnej 2, w Szkole Podstawowej w Wielowsi przy ul. Zamkowej 24 oraz Szkole Podstawowej w Wielowsi przy ul. Szkolnej 12 a.”(druk nr 138).
 11. Informacja Wójta o działaniach podjętych w okresie od ostatniej sesji.
 12. Sprawy różne, wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.