Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem  oraz mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy informuję, że podjęto decyzję o zamknięciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sierotach od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania.
Apeluję do Państwa także w miarę możliwości o ograniczenie „produkcji” odpadów gdyż związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego mogą się zdarzyć opóźnienia w terminowym odbiorze odpadów komunalnych. 
Proszę o wyrozumiałość.
Ginter Skowronek - Wójt Gminy Wielowieś