Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wielowieś.
Zmiana stawek opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji. Mieszkańcom zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przypominam, że w marcu obowiązuje jeszcze stawka 16 zł od osoby, natomiast w kwietniu 20 zł – co skutkuje, że za okres marzec / kwiecień mieszkańcy zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości 36 zł od osoby. 
Wójt Gminy Wielowieś - Ginter Skowronek