Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

13 marca 2020 roku odbyło się spotkanie, na którym kierownik OPSu, pracownik Stacji Caritas oraz Wójt Gminy Ginter Skowronek ustalili zakres wspólnych działań.

  • pomoc w realizacji zakupu lekarstw oraz żywności podopiecznych Stacji będzie nadal realizowana przez Stację. Każdemu podopiecznemu dostarczono także pisemną informację oraz numer kontaktowy do OPSu w przypadku nieobecności pracownika Stacji
  • OPS zapewnia pomoc tym, których ma pod swoją pieczą,                                                                                                          
  • zgodnie z wytycznymi, osobom poddanym kwarantannie, jeśli zajdzie potrzeba po weryfikacji przez OPS żywność dostarcza policja, straż lub WOT,
  • jeżeli zakres wymienionej pomocy w zakupie żywności czy lekarstw przekroczy możliwości OPSu czy Stacji Caritas do pomocy zostaną skierowane inne osoby będące w dyspozycji Urzędu Gminy.