Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wielowieś!                    
W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Wielowieś dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie usuwania azbestu, zwracam się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców aby złożyli wniosek zawierający niezbędne dane o lokalizacji i ilości wyrobów z azbestu. Zapraszamy do skorzystania z możliwości pozbycia się azbestu, nie wiadomo czy pojawi się jeszcze kiedyś taka możliwość.

 Program skierowany jest do:
- osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy Wielowieś. Nie dotyczy on właścicieli budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
- jednostek samorządu terytorialnego
- stowarzyszeń i fundacji
- kościołów i związków wyznaniowych
- wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 Program  dofinansowania obejmie usuwanie azbestu w następującym zakresie:
- demontaż i zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest,
- transport odpadu z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
- unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu na odpowiednim składowisku.
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
 Zgodnie z przepisami prawa demontażem, transportem i unieszkodliwieniem lub zabezpieczeniem wyrobów zawierających azbest mogą zajmować się tylko i wyłącznie specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. Prace te będą wykonywane przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Urząd Gminy Wielowieś w drodze przetargu.
 W przypadku uzyskania dofinansowania przez Gminę Wielowieś, wnioski będą rozpatrywane i realizowane według kolejności złożenia – liczy się data wpływu kompletnego wniosku do urzędu.
Druki do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielowieś lub w przypadku braku dostępu do wersji elektronicznej w urzędzie gminy (urna przed wejściem do budynku).
Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (32) 273 85 06 lub 273 85 05.
 Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty na adres siedziby Urzędu Gminy Wielowieś, lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   w terminie do 30 kwietnia 2020r. W razie niemożności skorzystania z powyższych rozwiązań zgłoszenie można złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku Urzędu Gminy w Wielowsi.

Ankieta dostępna jest na stronie BIP: http://bip.wielowies.pl/Download/get/id,22705.html w wersji .docx oraz http://bip.wielowies.pl/Download/get/id,22706.html w wersji .pdf.
 
Wójt Gminy Wielowieś
Ginter  Skowronek