Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

W dniu 23.04.2020 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się nadzwyczajna XV Sesja Rady Gminy Wielowieś. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania na podstawie art.15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz 379 z póź. zm.)
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, wyniki głosowań i inne) dostępne są na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy Wielowieś z dnia 12 marca 2020 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
  4. Podjecie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatków od nieruchomości.
  5. Zakończenie obrad.