Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

22.04.2020 r. podpisano umowę na zadanie pt. "Termomodernizacja budynku GOK w Wielowsi". Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu, to Firma Euro-bud Henryk Pawlak z siedzibą w Kokawie. Cena wybranej oferty 339 719,01 zł.
Zakończenie zadania zgodnie z umową przewidziano na 22.06.2020 r. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.