Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

INFORMACJA  DLA  WYBORCÓW
Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 26 kwietnia 2020r. w godzinach od 7.00 do 21.00 odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy Wielowieś w okręgu wyborczym Nr 11.
Uprawnieni do głosowania  są mieszkańcy Świbia wpisani do stałego rejestru wyborców, z następujących ulic: Kwiatowa, Leśna, Nowe Osiedle, Sportowa, Wesoła.
Lokal wyborczy mieści się w Szkole Podstawowej (Świbie ul. Szkolna 2) - jest on dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.