Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

W ramach możliwości prawnych, na wniosek wójta Gintera Skowronka, radni zdecydowali o zwolnieniu z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy zostali objęci czasowym ograniczeniem działalności gospodarczej oraz przedłużeniu do 30 września 2020 r. terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu tym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19. Wójt informuje również, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy określonej ustawą ordynacja podatkowa tj. przesunięcie terminu płatności, rozłożenia na raty i umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami.
Aby uprościć wszelkie formalności zdecydowano, by ubiegający się o wsparcie składali jedynie przygotowany formularz informacyjny, który dostępny będzie na stronie internetowej www.wielowies.pl  Po wypełnieniu należy go dostarczyć do Urzędu Gminy Wielowieś. W razie pytań lub wątpliwości można skontaktować się pod numerem  tel. 032/237-85-17;  032/237-85-11