Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z długotrwałym okresem suszy i  wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody na terenie gminy apeluję do wszystkich o jej racjonalne wykorzystanie i  używanie jej tylko do celów socjalno – bytowych.
Proszę o zaprzestanie wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do podlewania trawy, ogródków, mycia samochodów, napełniania basenów oraz innych czynności nie związanych z potrzebami socjalno – bytowymi.
Długotrwały okres suszy spowodował niebezpiecznie postępujące obniżenie zwierciadeł wody w naszych studniach głębinowych, co może doprowadzić do dłuższych przerw w dostawie wody. Liczę na Państwa wyrozumiałość wobec zaistniałej sytuacji kryzysowej i wspólną odpowiedzialną reakcję .
Z wyrazami szacunku
Ginter Skowronek