Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach od 15 do 20 maja 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/319/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielowieś.
Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 85/2020 z dnia 14 maja 2020 r. dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielowieś.