Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59

W ramach zaktualizowanego “Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Wielowieś na lata 2018-2022” uruchomiono możliwość pozyskania dotacji z budżetu Gminy na modernizację źródeł ciepła również w lokalach mieszkalnych na terenie naszej gminy. Do tej pory można było ubiegać się o dotacje do wymiany w budynkach jednorodzinnych.
http://bip.wielowies.pl/ugwielowies,a,21853,zarzadzenie-nr-1072020-wojta-gminy-wielowies-z-dnia-16-czerwca-2020-r-w-sprawie-zmiany-regulaminow-u.html