Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielowsi poszukuje osoby na stanowisko OPIEKUNKI do wykonywania usług opiekuńczych.
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie w wymiarze 40 godzin tygodniowo od 27.07.2020r. do 07.08.2020r. (usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego bez soboty i niedzieli)
Przewidywany termin zatrudnienia 27 lipiec 2020 r.
Termin składania dokumentów: do 22 lipiec 2020 r.
Szczegóły na stronie BIP: http://www.bip.wielowies.pl/ops,m,538,nabory-i-konkursy.html